Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 15/2016. (VI. 29.) sz. Állásfoglalása

A laptox.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(997/2016. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A laptox.hu domain ... számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A Laptop.hu Számítástechnikai Kft. (Panaszos), jogi képviselője (Árva Ügyvédi Iroda – eljáró ügyvéd: Dr. Árva Katalin) útján emelt kifogást (többek között) a laptox.hu domain regisztrációja ellen. A tárgybani domain nevet ... magánszemély igényelte.

 

Jogi érvelésében előadta, hogy jogosultja a www.laptop.hu színes ábrás védjegy jogosultja, és csatolt egy piackutatást, ami a védjegy ismertségét, népszerűségét bizonyítja. A védjegyoltalmat is bizonyította. A Panaszos által csatolt védjegy lajstromszáma 200 255, és kifejezetten az alábbi áruosztályra terjed ki: 9, 35, 37-es áruosztály. Az elsőbbség időpontja 2009. szeptember 15.

 

A Panaszos a további jogi érvelésében előadta és részletesen levezette, hogy az igénylés álláspontja szerint miért jogellenes (védjegykizárólagosság) és miért megtévesztő (egy betű különbség).

                               

A Panaszos arra is hivatkozott, hogy a piackutatással bizonyított ismertség alapján alappal feltételezhetik a felhasználók, hogy a Laptop.hu Számítástechnikai Kft. szolgáltatását fogják megtalálni a www.laptox.hu weblapon.

 

Negyedleges jogi érvként az alexa.com ismertség mérésére, a gyakori látogatásra és a névkizárólagosságra is hivatkozott. Hivatkozott továbbá a „farvízen hajózás” (potyázás) versenyjogi kategóriájára és álláspontja szerinti tilalmára, tisztességtelennek is minősítve ezzel a névválasztást.

 

Panaszolt visszautasította a Panaszos érveit, -jogi cáfolat nélkül-, és arra hivatkozott, hogy „PCX” az általa létrehozott vállalkozások „árujelzője”, erre utal a laptox szóban a p helyett szereplő x. Még logo-t is csatolt, amelyben az „X” a hangsúlyos.

 

A Tanácsadó Testület mindkét fél érveit megvizsgálta, és panaszos jogászi levezetésével, jogi érveivel egyetértett. Az oldalt megvizsgálva azt is érzékelte, hogy nem önálló weblapról van szó, hanem a www.pcx.hu oldalra átirányításról. Ez a tény a TT álláspontját kétféleképpen befolyásolta: nem tartalmaz olyan információt a pcx weboldal, amiből azt hihetnék a felhasználók / fogyasztók, hogy a laptop.hu oldalon járnak, ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy magát a laptox domain nevet nem használja a Panaszolt. Ez a kérdés azonban egy infomediátori eljárás kérdése lehet a jövőben, a névválasztás kérdését, ami a TT feladata, nem vizsgálja.

 

A TT következetes abban, hogy közszavak esetében, amilyen a „laptop” szó is, rugalmasabban kezeli a hasonlóság megítélésének a kérdését. Ez esetekben egyedi döntéseket hoz, amelyek szempontjai nem azonosak a védjegy ellentartás szempontrendszerével. A Panaszos által „farvízen evezés”, „potyázás” versenyjogi kérdésköre nem feltétlenül negatív és jogellenes, a védjegy, árujelző ismertségének tisztességtelen kihasználása az, ami törvénybe ütköző lehet. Ebből a szempontból annak is jelentősége van, hogy az igénylő magánszemély, így egy esetleges versenyjogi vagy védjegyjogi perben nem is feltétlenül rendelkezne legitimációval.

 

Bár egyik fél sem hivatkozott rá, a TT hivatalból vizsgálta a domainjogi szempontból nagyon releváns „elgépelés” esetét is, (typo-squatting), amit a TT általában a Panaszosok számára kedvezően ítél meg. Jelen esetben azonban a „p” és az „x” karakterek minden típusú billentyűzeten igen távol állnak egymástól, ezért ezt a magatartást a TT nem állapította meg.

 

A Panaszos védjegyjogi és a névkizárólagossági érvei  kapcsán, a TT hangsúlyozza, hogy általános jelleggel egyetért a Panaszos levezetésével, és jogi szempontból helyesnek tartja, azonban nem lehet domain jogi szempontból általánosítani ezeket az alapelveket. A domainjog megítélésében, és a TT következetes gyakorlatában sem névkizárólagossági alapon, sem védjegyjogi alapon nem sajátíthat ki egy igénylő közszavakat (extrém kivételektől eltekintve).

 

A jelen ügyet tehát a TT esetről-esetre mérlegelés alapján vizsgálta, és nem vitatva, hogy egy betű különbség van a két domain név között, úgy ítélte meg, hogy sem kiejtésben, sem elütés szempontjából nem áll fenn olyan veszély, ami a domain név választását akadályozná. Más jogi kérdés, hogy amennyiben a Panaszolt nem használja a domain nevet csak arra, hogy saját weblapjára irányítsa a fogyasztókat, akkor egy esetleges infomediátori eljárásban önmagában a használat hiánya más végkövetkeztetéshez vezethetne. Ezt a végkövetkeztetést azonban a domain név választásakor még nem lehet meghozni, különösen azért nem, mert a Panaszolt még laptox logotervet is csatolt és világosan megindokolta levelében, hogy az „X” karaktert szeretné saját szolgáltatása megkülönböztető jegyeként használni.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain név delegálását akadályozná.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. június 29.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.