Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 15/2011 (VI. 30.) sz. Állásfoglalása

 

A pbgroup.hu  regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(856/2011. sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a 856/2011 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A pbgroup.hu domain név a P.B. Group Zrt. javára delegálható.

 

 

Indokolás

 

A pbgroup.hu domain nevet a P.B. Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Panaszolt) igényelte 2011. június 6-án. Az igény ellen a Portus Buda Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, és kérte a delegálás megtagadását.

 

Panaszos kifogásában előadta, hogy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény értelmében a cég nevének egyértelműen különböznie kell az ország területén bejegyzett más cégtől, és nem kelthet olyan látszatot, ami megtévesztő. Panaszos hivatkozott a Szegedi Ítélőtábla Cgf.III.30. 120/2003 határozatára, amelynek értelmében a cégek nevének olyan mértékben kell különbözniük egymástól, hogy átlagos figyelem mellett is, első látásra vagy hallásra egyértelműen kizárható legyen az összetéveszthetőség. Álláspontja szerint a Panaszolt megsértette a hivatkozott jogszabályokat, és ezekre építve kifogásolta, hogy a konkurens cég olyan domain nevet választott, ami nagymértékben összetéveszthető saját választott cégnevével.  

 

Panaszolt válaszában kifejtette, hogy a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság a P.B. Group Befektetési és Vagyonkezelő Zrt. nevet teljes tartalmi vizsgálat után bejegyezte, és nem támasztott semmilyen kifogást a cégnévvel szemben. Panaszolt ehhez hozzáfűzte, hogy az egyértelmű különbözőség feltételeit a bírósági gyakorlat kialakította, ennek értelmében a különbözőségnek átlagos, közönséges figyelem mellett is írásban és hangzásban egyaránt fenn kell állnia.

 

Panaszolt kiemelte, hogy a bírósági gyakorlat értelmében nem állapítható meg a cégnevek különbözősége, amennyiben azok írásmódjukban csak egy-két betű vagy számtoldat erejéig térnek el egymástól, mivel az üzleti életben nem a cégnevek eltérése, hanem hasonlósága rögzül az ügyfelek tudatában. Végül a Panaszolt leszögezte, hogy a Portus Buda Group és a P.B. Group cégnevek nem egy-két, hanem kilenc betűben különböznek egymástól, és átlagos, közönséges figyelem mellett írásban, és különösen hangzásban egyaránt különböznek.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során a kérdéses domain név megtévesztő voltát és a delegálás esetleges jogellenességét vizsgálta. A testület nem találta a pbgroup.hu domaint megtévesztőnek. A Testület megállapította továbbá a cégnyilvántartásból, hogy a Panaszos rövidített cégneve Portus Buda Group Zrt., míg a Panaszolt rövidített cégneve P.B. Group Zrt., amely nevet a Cégbírság jóváhagyott, és amely név alkotja domaint. A Testület megvizsgálta a kérdéses domain további esetleges jogellenességét is, de egyéb jogszabályba való ütközését sem talált megalapozottnak.

 

A fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület állásfoglalása, hogy P.B. Group Zrt. által választott pbgroup.hu  domainnév részére delegálásra kerülhet.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2011. 06. 30.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.