Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 13/2012. (V. 08.) sz. állásfoglalása

 

A kangol.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(903/2012 sz. ügy)

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A kangol.hu domain név ... magánszemély részére nem delegálható.

 

Indokolás

 

A kangol.hu domain nevet ... magánszemély („Panaszolt”) igényelte, amely igénylés ellen jogi képviselő útján a Kangol Limited (Unit A. Brook Park East Shirebrook NG20 8RY, Egyesült Királyság) nyújtott be kifogást („Panaszos”).

 

A Panaszos előadta, hogy a 007106751 lajstromszámú „Kangol” közösségi szóvédjegy jogosultja 2008. július 29-i elsőbbséggel a 3.9.14.16.18.21.25.26 és 35 áru- és szolgáltatási osztályokban. Jogi érvként a panaszos a védjegy kizárólagos használatára hivatkozott. Kifejezett jogalapként jelölte meg az Európai Közösségek Bírósága (EKB) egyik döntését (BMW, C-6397), amelyben az EKB kifejtette, hogy „harmadik személy (vállalkozás) a védjegyet nem használhatja olyan módon, hogy azt a képzetet keltse, hogy közte és a védjegyjogosult között kereskedelmi kapcsolat áll fenn, különösen azt a képzetet nem keltheti, hogy ő maga a gyári hálózat hivatalos tagja lenne, vagy hogy az érintett vállalkozások között valamilyen különleges kapcsolat áll fenn.

 

A Panaszos felhívta a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhető honlap tartalmára a TT figyelmét.

 

A Panaszolt érdemi észrevételt nem tett.

 

A TT a Panaszos felhívására figyelembe vette a használatba adott honlap tartalmát, azzal a korlátozással, hogy a TT eljárása során a névválasztás ellenőrzésére jogosult csak. A TT egyetértett a Panaszos álláspontjával, hogy a feltételesen használatba adott domain név alatt elérhető tartalom alapján az üzleti célú használatot a jelen esetben nem lehet kizárni.

 

A TT a fentiekre tekintettel vizsgálta, hogy a Panaszos védjegye mely áruosztályokra terjed ki, és megállapította, hogy a feltételes használatba adott domain név alatt elérhető honlap tartalma (fodrászati szolgáltatás).

 

A Panaszos védjegyének árujegyzékében szerepel a 3. sz. áruosztály is, amelynek tartalma az alábbi: „3. OSZTÁLY Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok;  tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek”.

 

Emiatt, a TT-nek azt kellett vizsgálnia, hogy a névválasztás esetében a védjegybitorlás valószínűsíthető-e.

 

A TT szerint a rendelkezésre álló információk alapján a kangol.hu domain név delegálása fodrászati szolgáltatás nyújtása szempontjából valószínűsíthetően jogszabályba ütköző lenne, ezért a Tanácsadó Testület állásfoglalása szerint a domain név nem delegálható ... magánszemély részére.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2012. május 8.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

…………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.