Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 13/2003. (IX. 24.) sz. Állásfoglalása

A tisza.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(633/2003. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 633/2003. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2003. ­­­­­szeptember 24-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A tisza.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Port Kft. számára kell delegálni.

 

Indokolás:

 

A 633/2003. sz. ügyben a GigaNet Bt. regisztrátor a domain-igénylő Tisza Kft. megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

A Tisza Kft. által a tisza.hu domain vonatkozásában benyújtott prioritásos igénylés 2003. július 31-én került nyilvántartásba. Ebben az időpontban a nyilvántartásban már további 3, prioritás nélkül benyújtott igénylés szerepelt a hivatkozott domainre. A Regisztrátor Nyilvántartó számára az igénylőlappal együtt továbbította a Norgay Informatikai Kft. 2003. július 25-i keltezésű taggyűlési jegyzőkönyvét (amely taggyűlés egyik határozatának tárgya a cég elnevezésének Norgay Informatikai Kft-ről Tisza Informatikai Kft-re (rövidített elnevezés: Tisza Kft.) történő módosítása), a társasági szerződés módosítását valamint az aláírási címpéldányt. A Nyilvántartó a prioritást igazoló végzés hiánya miatt visszaküldte az igényt Regisztrátornak, mire az 2003. augusztus 4-én megküldte a cég elnevezésére és rövidített elnevezésére vonatkozó változások bejegyzéséről szóló, 2003. augusztus 1-én kelt végzést Nyilvántartó számára. A Nyilvántartó az igényt nem teljesítette arra hivatkozással, hogy a "végzés augusztus 1-től hatályos". Az igénylő ezek után igényelte Regisztrátornál a Tanácsadó Testület eljárását.

A Domainregisztrációs Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) 1.4.1 pontja szerint "prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a delegálást közvetlenül a .hu közdomain alá kérik, és amelyeknél a választott domain név: a) a domain-igénylő szervezet hivatalos hatósági (közigazgatási vagy bírósági) bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel azonos karaktersorozat [...]."A Szabályzat 1.3.2. pontja szerint "az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik. Kivétel, hogy a nem prioritásos igény teljesítését más, ugyanazon domain névre vonatkozó, de később nyilvántartásba vett igény teljesítése megelőzi, ha ez utóbbi igény

a) prioritásos eljárással kerül feldolgozásra és

b) a prioritás alapja a nem prioritásos igény nyilvántartásba vételét megelőző és

c) nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény nyilvántartásba vételét követő 14. nap végéig megtörtént."

A korábban nyilvántartásba vett igénylések teljesítésének megelőzéshez az 1.3.2. pont c) alpontja alapján tehát szükséges volna, hogy a Tisza Kft. által benyújtott igénylés prioritásának alapja a további, nem prioritásos igénylések nyilvántartásba vételét megelőző legyen.

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. tv. 28. §-a szerint - egyes, jelen esetben nem releváns kivételekkel  - a bejegyezni kért adat a cégjegyzékbe történő bejegyzéssel, a bejegyzés napjával válik hatályossá. A Tanácsadó Testület már az akkor hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat kapcsán 2000-ben úgy foglalt állást, hogy "prioritásos igényt csak már ténylegesen bejegyzett cégnévre lehet alapozni" (1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalás).

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság által hozott, a cég elnevezésére vonatkozó változások bejegyzését elrendelő végzés 2003. augusztus 1-i keltezésű, azaz a cégnek a prioritást megalapozó új elnevezése e naptól hatályos. Így a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján annak teljesítése nem előzi meg a korábban nyilvántartásba vett igényekét.

Az Igénylő hivatkozott a Testület a Tanácsadó Testület, a 10/2001. (V. 2.) sz. állásfoglalására, amelyben az megállapította, hogy ha egy ügy „a prioritással kapcsolatos problémák, a megtévesztés vagy jogellenesség gyanúja miatt a Tanácsadó Testület elé kerül, akkor a Tanácsadó Testület már, az eljárási szempontból azonos időszakban benyújtott, az azonos domain névre irányuló összes igényt köteles elbírálni, és az összes körülményt, jogilag releváns tényt is köteles figyelembe venni döntése meghozatala során.” A Testület ezért vizsgálatát a tárgybeli domainre benyújtott többi igényre is kiterjesztve megállapította, hogy azok a Szabályzat 2.2.2. pontja alapján jogellenesnek, megbotránkozást vagy félelmet keltőnek, vagy megtévesztőnek nem minősülnek. Mivel a Testület szerint a Tisza Kft. igénylése a Szabályzat 1.3.2. pontjában foglalt követelményeknek nem felel meg, az igények teljesítésének megítélésekor a nyilvántartásba vétel időpontja az irányadó, a tisza.hu domaint ezért az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező Port Kft. számára kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2003. szeptember 24.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.