Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

 

A Tanácsadó Testület 11/2015. (VIII. 12.) sz. Állásfoglalása

 

Az eladolakas.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(975/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

Az eladolakas.hu domain név az eredeti Igénylő KiberNet Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás

 

 

Az eladolakas.hu domain nevet a KiberNet Kft. (HU 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22., a továbbiakban: Igénylő) igényelte. Az igénylés ellen az Eladó Lakás Kft. ( a továbbiakban: Panaszos) határidőben benyújtott kifogással élt és abban kérte a delegálás megtagadását, továbbá a saját részére történő delegálását.

 

Panaszos kifogásában előadta: az Eladó Lakás Kft. 2015. 05. 05-én alakult és ingatlanközvetítést végez. A panaszban elismerte, hogy már a cég alakulásakor is foglalt volt az eladolakas.hu, ezért kényszerűségből a kötőjeles változatot használta. Mivel szerette volna mindenképp az eredeti írásmódú domain nevet, több regisztrátort megbízott a név lefoglalásával. Azonban később értesült, hogy az igénylő megelőzte, 2015. 07. 12-én. Álláspontja szerint az igénylés a névkizárólagosság, illetve a névhasználat polgári jogi szabályait sérti.

 

Az Igénylő részletes ellenkérelmet terjesztett elő. Kifejtette, hogy a domain nevet kiválasztáskor ellenőrizte, ekkor „törlés előtti parkolásban” listára került fel. Ez a dátum 2015. 05. 12. volt, míg a panaszos cégének bejegyzésére 2015. 05. 14-én került sor.

 

Az igénylő hivatkozott arra is, hogy a panaszos magánszemély „visszadátumozott alapító okirattal” alapít cégeket, és erre több példát csatolt hivatkozásként. Kiemelte, hogy a cégalapító iratok benyújtásának dátuma későbbi, mint a domain név felszabadulása. További érve volt, hogy a keresőmotorból 11 600 000 találat jön elő az „eladó lakás” szókapcsolat keresésére. A kutyabarat-helyek.hu domain névvel kapcsolatos TT állásfoglalásra is hivatkozott. Nyilatkozatot tett ellenkérelmében a tisztességes használatra és a panaszos társaság jogainak tiszteletben tartására.

 

A Tanácsadó Testület eljárása során - a Panaszos hivatkozására tekintettel - megvizsgálta az igénylés esetleges jogellenességét, különös tekintettel a TT korábbi elvi állásfoglalásaira.

 

A Tanácsadó Testület ellenőrizte a felek állításait, a kronológiai sorrendet, továbbá a panaszos által hivatkozott weblapot.

 

A TT helytállónak találta a panaszos állításait a tekintetben, hogy a domain név alatt jelenleg nincs tartalom, azonban osztotta az igénylő álláspontját is a tekintetben, hogy a nem használat nem jelent lemondást a domain névről (ésszerű időkereten belül).

 

A tárgybani domain név egy leíró jellegű, egyszerű közszó-kapcsolat, amelynek az előfordulási helye és gyakorisága nagyon nagy szórást mutat. Amennyiben igaza lenne a panaszosnak, minden hirdetés jogellenes névhasználatot valósítana meg.

 

Az Igénylő helyesen hivatkozik a TT gyakorlatára abban a körben, hogy az egyszerű közszavak, ezen alapuló szókapcsolatok esetében még a prioritásokat is külön szükséges vizsgálni. Önmagában az, ha egy társaságnak a cégneve valamely gyakran használt közszó, nem jelenti azt, hogy jogot formálhat mindenki más előtt a domain névre.

 

A fentiek alapján a TT álláspontja szerint az igénylés teljesítésének jelenleg nincs jogi akadálya.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2015. augusztus 12.

 

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 ………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.