Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 10/2015. (VII. 10.) sz. Állásfoglalása

 

A hoba.hu regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(974/2015. sz. ügy)

 

tárgyában

 

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hoba.hu domain a Simonics Kft. számára nem delegálható.

 

Indokolás:

 

A “hoba.hu” domain igénylője a Simonics Kft. volt. A domain regisztrátora (Intrex-Hosting Kft.) a Tanácsadó Testület elé utalta az ügyet, mert a Nyilvántartó észlelte, hogy létezik egy 002816510 lajstromszámú közösségi védjegy a Holzbau Schmid GmbH neve alatt többek között építési szolgáltatások vonatkozásában is.

Az igénylő nevében dr. Kürti Júlia által adott vélemény szerint a „HOBA” egy mozaikszó, mely a „Hordozható Babázós” kifejezésből eredeztethető. Elmondása szerint az igénylő 2015-ben tervezi a védjegy bejelentését a 24. áruosztályba, textilipari termékek kis- és nagykereskedelmére, mely áruosztályban ilyen szóvédjegy nem élvez oltalmat. Előadta még, hogy a Holzbau Schmid GmbH & Co. KG építőipari tevékenységgel foglalkozik, amit Magyarország területén nem végez, „HOBA” védjegye is építőipari áruosztályokra vonatkozik. Ezen tények fényében nem látta összetéveszthetőnek a „HOBA” kifejezést tartalmazó domaint, azt babaáruk forgalmazásával kapcsolatban bejegyezhetőnek találta (még akkor is, ha a Holzbau Schmid GmbH & Co. KG Magyarországon is terjeszkedni kezdene).

 

A Tanácsadó Testület a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő.

 

A Tanácsadó Testület a nyilvánosan elérhető cégkivonatból megállapította, hogy a Simonics Kft. fő tevékenységi köre építészmérnöki tevékenység. Honlapjuk kezdőoldalán is kizárólag ezt, illetve a lovassport-szervezést tüntetik fel. A fent hivatkozott nyilatkozat ugyan kifejti, hogy a hoba.hu-t az igénylő baba-textiláruk vonatkozásában fogja használni, ugyanakkor a Tanácsadó Testület az eset összes körülményének mérlegelése alapján az alábbiakra jutott.

Tekintve, hogy a Simonics Kft. cégbírósági főtevékenysége, és weblapjuk alapján eddigi gyakorlati tevékenysége is elsősorban az építészet, a nyilatkozat ellenére gyanítható, hogy az építészettel kapcsolatosan is használni fogják a „hordozható babázós” szókapcsolatból képzett nevet. A védjegy meglehetősen sajátos, ezért a részben leíró jellegű, más mozaikszavaknál erősebb megkülönböztető képességgel bír. De a fogyasztókban is keletkezhet olyan megtévesztő asszociáció a hoba.hu kapcsán, amely az elsősorban építészettel foglalkozó Simonics Kft.-t a védjegyjogosulttal egy gazdasági kapcsolati körbe tartozónak véli.

 

A TT vizsgálata során azt is megállapította, hogy az Európai Unió területén, Németországban van egy gyermek-textil anyagokkal, filcekkel és kreatív hobbival foglalkozó textilkereskedő cég, amelynek kereskedelmi neve szintén HOBA, és amely az egész Unióba szállít termékeket. Ezért textilárukkal kapcsolatosan sem szerencsés e név védjegybejelentési terve, illetve gyaníthatóan megtévesztheti a fogyasztókat, ha a Simonics Kft. épp HOBA név alatt forgalmaz gyermekkel kapcsolatos textilterméket.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2015. július 10.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.