Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület  10/2006. (V. 31.) sz. Állásfoglalása

A szombatestilaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(691/2006 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a 691/2006 számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2006. május 31-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A szombatestilaz.hu domain név ... számára delegálandó.

Indokolás:

 ... 2006. március 17-én, prioritás nélkül igényelte a „szombatestilaz.hu” domain nevet. Az RTL Klub Online, regisztrátorán, a Csucs.hu Kft-n keresztül kifogást nyújtott be az igénylés ellen, hivatkozva arra, hogy az M-RTL Zrt „Szombat esti láz” címen április 22-én új programot tervez indítani, amelyhez kapcsolódóan szeretnék a „szombatestilaz.hu” domain nevet regisztrálni.

 

Álláspontjuk szerint, mivel a műsor kommunikáció, és az ahhoz kapcsolódó védjegyük bejegyzése egyaránt megkezdődött a domain név „idegen tulajdonosa” általi bejegyzését megelőzően, a domain név igénylésekor az igénylő rosszhiszeműen járt el. Kérelméhez csatolta a 2006. 03. 14-én kezdeményezett „szombat esti láz” ábrás védjegy bejegyzési kérelmét. A panaszos által megjelölt www.online.rtlklub.hu weblapon egyébként valóban működik a tévé műsorával kapcsolatos „szombat esti láz” oldal, amelyben a panaszos a televízió csatorna programját ismerteti.

 

Az ISZT Tanácsadó Testület (TT) Titkársága felhívására ... igénylő csatolta az Oktogon Tánc Centrum Egyesület meghatalmazását, amely szerint az Oktogon Tánc Centrum „Szombat esti láz” elnevezésű, rendszeres rendezvénye számára a „szombatestilaz.hu” domain nevet saját nevében lefoglalja, valamint az alatta létrehozandó weboldal létrehozásával és üzembe helyezésével kapcsolatban eljárjon.

 

Levelében az igénylő előadta, hogy az Oktogon Tánc Centrum Egyesület több mint hét éve folyamatosan, minden hét szombat este megrendezi a „Szombat esti láz” elnevezésű össztánc táncestjét, amelyen évek óta, hetente kb. 150-200 fő vesz részt, és a program a tánckedvelő közönség előtt közismert, több tízezren tudnak a létezéséről.

 

Az Oktogon Tánc Centrum a város egyik legismertebb és legrégebben működő tánciskolája. Annak igazolására, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény milyen régóta működik, a panaszolt becsatolta az Egyesület még fellelhető reklámanyagait, amelyek igazolják, hogy a „Szombat esti láz” rendezvény már az 1998-99-es évektől működik. Az igénylő rosszhiszeműnek tartja az RTL Klub Televízió névválasztását és védjegy bejegyzési kérelmét, hiszen az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által működtetett táncest, a lakosság körében jó hírnévnek, ismertségnek örvend és a mellékelt anyagok is bizonyítják az elnevezés elsőként történő használatát. Jelezte az igénylő, hogy a lajstromba vétellel szemben az Egyesület panasszal és felszólalással fog élni a Magyar Szabadalmi Hivatalnál. Hivatkozott arra is, hogy a lajstrom bejegyzési kérelemre még jogot nem lehet alapítani.

 

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az RTL Klub azonos című műsorában szereplő táncosok csaknem mindegyike már megfordult az Egyesület rendezvényén. Bár az RTL Klub erre már felszólította őket, semmilyen körülmények között nem kívánják eltűrni, hogy az általuk korábban használt elnevezésre az RTL Klub kizárólagos jogot szerezzen, különösen, hogy az RTL Klub műsorának fő profilja (társastánc, versenytánc) és az Oktogon Tánc Centrum Egyesület által szervezett táncest profilja megegyezik. Véleménye szerint az RTL Klub vélhető gazdasági erőfölényével kíván visszaélni a rendezvény elnevezésének felhasználásával és a domain név megszerzésével.

 

A TT elsőnek azt vizsgálta, hogy megilleti-e bármely igénylőt prioritásos igény, ilyen jogosultság azonban nem volt megállapítható.

 

Az igénylő és a panaszos is a táncművészettel kapcsolatos tevékenységet folytat, így egymás versenytársainak tekinthetők, de a TT álláspontja szerint jelen esetben ennek relevanciája nincs.

 

A TT már számos alkalommal, megállapította, hogy a Domainregisztrációs Szabályzat 1.4.1 pontja szerinti prioritással csak a domain-igénylő számára vagy a domain igénylésre a domain igénylőnek meghatalmazást adó számára, mint jogosult számára a lajstromozott védjegy (szöveges védjegy esetén a védjegyeztetett teljes szöveg, ábrás védjegy esetén az ábrán szereplő teljes szöveg), mint karaktersorozat (szó, szavak) alkalmas.

 

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Magyar RTL Televízió Részvénytársaság jelenleg nem rendelkezik a vitatott domain név vonatkozásában Magyarországon védjegyoltalommal. A Tanácsadó Testületnek továbbá nem feladata az igénylő és a panaszos közötti, az elsőbbség tekintetben esetleg fennálló vitában állást foglalni, de tekintettel az igénylő által becsatolt bizonyítékokra az igényléssel kapcsolatban nem állapított meg jogellenességet, illetve álláspontja szerint az igényléssel kapcsolatban megtévesztő tevékenység sem vélelmezhető.

 

Mindezek alapján a TT. nem látott okot arra, hogy az időbeli elsőbbséggel rendelkező igénylést ne teljesítsék, így álláspontja szerint a „szombatestilaz.hu” domain név a Domainregisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján ... részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2006. május 31.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.