Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 08/2004. (VIII. 27.) sz. Állásfoglalása

A hungarospa.hu és hungaro-spa.hu domainek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(643 és 644 /2004. sz. ügyek)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 643/2004. és 644/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. augusztus 27-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A hungarospa.hu és hungaro-spa.hu domainek ... számára delegálandók.

 

Indokolás:

 

A 643/2004. és 644/2004. “hungarospa.hu” és „hungaro-spa.hu” domainek igénylője ..., Budapest (regisztrátora: Csúcs.hu Kft.) volt. Az igények ellen a Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt, nyújtott be regisztrátora (Interdotnet Kft.) útján kifogást. A Tanácsadó Testület összevontan tárgyalta a két panaszt.

A panaszt tevő kifogásához csatolta alapító okiratának cégbírósághoz benyújtott másolatát, amely szerint elnevezésük Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Rt-ről Hungarospa Hajdúszoboszlói Gyógyfürdő és Egészségturisztikai Rt-re változott, továbbá rövidített nevük: Hungarospa Hajdúszoboszlói Rt. Ugyancsak csatoltak egy védjegy-bejelentési kérelmet a 16. és 25. osztály vonatkozásában.

Igénylő előkészítő iratban fejtette ki, hogy a domainek igénylésekor maximális körültekintéssel járt el. Véleménye szerint a panaszt tevő nem rendelkezik prioritással a domaineket illetően. A „hungarospa” magyar és nemzetközi domain család igénylésével a Magyarországon elérhető melegvizes, gyógyvizes fürdőkről kíván népszerűsítő weblapokat létrehozni.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domainek delegálását ... számára kizárta volna.

A Domainregisztrációs Szabályzat 1.4 pontja csak bejegyzett cégnév vagy bejegyzett védjegy esetére nyújt prioritást. A vitatott domain és a panaszos bejegyzés alatt lévő cégneve még a rövidített név esetén sem egyezik meg a szabályzatban előírt módon. Mindemellett a panaszos nem igényelte a domaint.

A Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontját vizsgálva – az igénylő nyilatkozatát is figyelembe véve – a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylő részéről gyaníthatóan nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtől való eltérést indokolná.

Ennek alapján a “hungarospa.hu” és „hungaro-spa.hu” domainek ... részére delegálandók.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. augusztus 27.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.