Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 06/2004. (VII. 06.) sz. Állásfoglalása

Az ausztraliakozpont.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(650 /2004. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 650/2004. számon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2004. július 6-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A ausztraliakozpont.hu domain ... számára delegálandó.

Indokolás:

 

A 650/2004. “ausztraliakozpont.hu” domain igénylője ..., Budapest (regisztrátora: SWI Kft.) volt. Az igény ellen az Ausztrália Központ Bt. (bejegyzés alatt), Budapest, nyújtott be regisztrátora (GTS-Datanet Kft.) útján kifogást, és magának igényelte a domaint.

A kifogás indoklása szerint az Ausztrália Központ Bt. (bejegyzés alatt) szabályos, bejegyzés alatt álló cég, és tevékenységéhez szükséges a domain. Álláspontja szerint a versenytárs cég ügyvezetője – tudomást szerezve cégükről – saját nevén foglalt le olyan domaineket, amelyek a kérelmező tevékenységéhez kötődnek.

Az időben korábbi igénylő ... előadta, hogy ő az Ausztrál Oktatási Központ ügyvezető igazgatója. 1992. óta foglalkoznak ausztrál oktatási információs központként Magyarországon. Honlapjuk jelenleg is sok információt tartalmaz Ausztráliáról, jelen vitatott domaint új projektjükhöz igényelte. Egyben visszautasította a kifogást tevő észrevételeit.

 

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy vizsgálata során nem talált olyan indokot, amely a tárgyi domain delegálását ... számára kizárta volna.

 

A Regisztrációs Szabályzat 1.4 pontja alapján prioritás csak bejegyzett cég neve alapján igényelhető, így a Tanácsadó Testület csak a Regisztrációs Szabályzat 2.2. pontjában foglalt kizáró okok meglétét vizsgálta. Eszerint nem választható olyan domain, amely jelentéstartalmára vagy használatára nézve gyaníthatóan: jogellenes; megbotránkozást vagy félelmet keltő; vagy megtévesztő. A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a domain név használata az igénylő részéről gyaníthatóan nem jogellenes, nem megbotránkozást, félelmet keltő, vagy megtévesztő. Ez utóbbi vonatkozásában igénylő, aki résztulajdonosa és ügyvezetője egy Ausztráliával foglalkozó szervezetnek, gyaníthatóan nem használja megtévesztően az igényelt domaint.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan okot, amely a fenti domain név delegálásánál a beérkezési sorrendtől való eltérést indokolná.

Ennek alapján az „ausztraliakozpont.hu” domain a ... számára delegálandó.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2004. július 6.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.