Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 05/2018. (V. 02.) sz. Állásfoglalása

 

A portburger.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1042/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A portburger.hu domain név Balláné Vajas Éva egyéni vállalkozó részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A portburger.hu domain név delegálását Balláné Vajas Éva egyéni vállalkozó („Panaszolt”) kérte, amely ellen a Port.hu Kiadó Kft. („Panaszos”) nyújtott be kifogásokat.

 

A Panaszos előadta, hogy álláspontja szerint a választott domain név – két másik kifogásolt domainnel együtt – megtévesztésig hasonlít az általa 1996 óta használt „port.hu” domain névhez. Jogi érvként a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2 pontjára hivatkozott, részletes indokolást nem adott elő. Sem névhez fűződő jogra, sem védjegyoltalomra nem hivatkozott, a választott domain nevek delegálását saját maga számára nem kérte.

 

Panaszolt részletes választ küldött, amelyben kifejtette, hogy a balatonmáriafürdői kikötőben 2012 óta üzemelteti az éttermeit „Port étterem és Panzió” elnevezéssel. Az étterem számára készített weboldalt. Az étterem több magyar és nemzetközi étteremlistán szerepel „Port étterem” néven (többek között a Magyar Konyha top 10 listáján). Állításait működési engedéllyel és az étteremlisták csatolásával bizonyította is. Az egyik étterem a két érintett hely közül egy gyorsétterem, ennek neve 2018-tól „Port burger”.

 

A Tanácsadó Testület (TT) a rendelkezésre álló adatokból és a nyilvánosan elérhető információk alapján döntött.

 

A TT elsődlegesen azt vizsgálta, hogy bár a Panaszos nem hivatkozott rá, védjegyoltalom vagy egyéb jogi oltalom megilleti-e a Panaszost. Erre utaló adatot a nyilvános adatbázisokban nem talált (M1203540 ügyszámú, 209605 lajstromszámú PORT.hu védjegy a Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevére van bejegyezve). A TT megállapítja, hogy „port.hu” kifejezés tekintetében valóban jogosultságai vannak Panaszosnak, aki a név alatt egy kulturális programajánló portált, online magazint üzemeltet, azonban ez nem jelenti azt, hogy ez a jogosultság minden port”valami”.hu kifejezésre automatikusan kiterjed. A „port” előtagú kifejezések esetében egyedi mérlegeléssel lehet megállapítani, hogy Panaszos vagy más jogosultsági körébe tartozik-e.

 

Jelen esetben a Panaszolt kielégítő módon igazolta, hogy a „port” mint kikötő jelentést használja üzleti tevékenysége során és kielégítő módon igazolta azt is, hogy vállalkozásában a „Port burger” kifejezést kereskedelmi névként használja, sőt, bár erre nem hivatkozott, vállalkozásának ez az egyik fantázianeve.

 

A Panaszolt jogos érdeke tehát fennáll a domain névhez, Panaszosnak pedig nem terjed ki a névkizárólagossági oltalma ugyanerre a névre, hiszen más a tevékenysége.

 

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület a panasznak nem ad helyt, állásfoglalása pedig az, hogy a domain név delegálható a Panaszolt részére.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. május 2.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

………………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.