Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 05/2014 (VII. 15.) sz. Állásfoglalása

 

A toyz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(954/2014 sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A toyz.hu domain a Baby Rider Kft. részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

toyz.hu domain nevet (a továbbiakban: „Domain”) az Baby Rider Kft. (továbbiakban „Panaszolt”) igényelte 2014. június 04. napján. Az igény ellen a Toys.hu Kft. (a továbbiakban: Panaszos) élt kifogással, amelyben kérte a Pamaszolt részére való delegálás megtagadását továbbá a Domain részére való delegálását.

Panaszos kifogásában hivatkozott cégnevére, illetve a kereskedelmi név bejáratottságára, amelynek folytán a Domain regisztrációja a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2. pontjával ellentétes, így annak regisztrálása megtévesztő vagy jogellenes lenne. Panaszos álláspontja szerint a Domain több szempontból is megtévesztő lehet, mivel egyrészt a toyz szó az amerikai szlengben használatos írásmódja a toys (játékok) szónak, másrészt alkalmas arra, hogy elhallás alapján valaki a toyz.hu-t  gépelje be a böngészőbe. Panaszos külön hivatkozott a visszaélésszerű domain használat azon módjára, mikor domain nevet elsősorban annak érdekében jegyeznek be, hogy a hasonló domain neveket használni kívánó, de félregépelő felhasználókat saját oldalukra irányítsák.

Panaszolt érdemi nyilatkozatában előadta, hogy alapvetően babatermékek nagykereskedelmével foglalkozik. Előadása szerint „toyz” brand disztribúciójára, valamint a teljes magyarországi reklám és marketing tevékenység kialakítására szerződést kötött a IKS2 Mucha lengyel partner céggel. Ennek keretében a weboldal kialakítása kapcsán kérte a Domain saját részükre való delegálását, amely a toyz.pl lengyel weboldal magyar nyelvű változata lenne. Panaszolt előadása szerint a „toyz” elnevezés védett. Hangsúlyozták, hogy a weboldal kizárólag a brand bemutatására szolgál, webáruházi értékesítés nélkül. Panaszolt álláspontja szerint a weboldal üzemeltetése Panaszosnak nem okoz forgalom csökkenést, mivel nem tekinthetőek konkurenciának. Panaszolt hivatkozott továbbá, arra a körülményre is, hogy Lengyelországban a toys.pl és a toyz.pl domain név megfér egymás mellett.

A Tanácsadó Testület eljárása során elsősorban a Panaszolt által hivatkozott „toys” és „toyz”szavak leíró jellegét vizsgálta a Panaszos tevékenységére figyelemmel. A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a megjelölt játékkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatosan a „toys” és „toyz”szavak leíró jellegű köznyelvi kifejezések, megkülönböztető képességük csekély, így a Panaszos nem szerezhet kizárólagosságot a „toyz” elnevezés tárgyában a Toys.hu Kft. cégnevére, vagy akár az általa használt „toys.hu” domain névre alapozva.

A Tanácsadó Testület nem tartotta megalapozottnak a Panaszos azon érvelését sem, hogy a Toys.hu egy jól bejáratot kereskedelmi névnek minősülne, amelyet a vásárlók a Panaszos szolgáltatásaival azonosítanak, Panaszos mindezek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem csatolt.

A fentiek alapján a Tanácsadó Testület jelen ügyben sem jogszabályba ütközést, sem pedig a Domainregisztrációs Szabályzatba foglalt egyéb okot nem lát, amely az igénylés elutasítására vezetne, ezért a delegálás teljesíthető a Domainregisztrációs Szabályzat főszabálya szerint, azaz az időrendben első igénylő Baby Rider Kft. részére.

A Tanácsadó Testület ugyanakkor megjegyzi, hogy amennyiben a Panaszolt a Domainen pl. a Panaszos weboldalával összetéveszthető megjelenítésű weboldalt fog üzemeltetni, vagy egyébként megtévesztő illetve jogellenes magatartást tanúsít a domain használata során, az már megalapozhatja a Domain delegálás visszavonását és törlését.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2014. 07. 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

  

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök
Sk.

……………………………………………
Dombi Gábor

Titkár
Sk.