Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

 

A Tanácsadó Testület 03/2018. (III. 13.) sz. Állásfoglalása

 

A zar.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1037/2018. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A zar.hu domain név a Crispy Kft. részére delegálható.

 

Indokolás:

 

A zar.hu domain delegálását a Crispy Kft. (Panaszolt) igényelte az Intronet Kft. regisztrátortól, amely ellen ... („Panaszos”) nyújtott be kifogást a DotRoll Kft. regisztrátornál.

A  Panaszos előadta, hogy hosszú ideig volt birtokában a domain név, azonban sajnálatos körülmények miatt nem hosszabbította meg. A panaszos kiemelte, hogy családi vállalkozásuk zárcserével foglalkozik, ezért fontos számukra a honlap. Utalást tett arra, hogy a Panaszolt képviselője rosszhiszemű, mert korábban számukra dolgozott és tisztában lehetett azzal, hogy a domain fontos a Panaszos másik családi vállalkozása (Acélpajzs Kulcs Kft) számára.

 

A Panaszolt is rövid nyilatkozatott tett és előadta az alábbiakat: az igénylését jogszerűen adta le, zárakat szeretne reklámozni és a domain elnevezése jól rangsorolt a google keresőben, több más hasonló oldala van. Nyilatkozott, hogy álláspontja szerint valótlanok a panaszos állításai.

 

A TT a felek nyilatkozatai és a rendelkezésre álló iratok alapján döntött. A TT állandó gyakorlata hasonló ügyekben, hogy amennyiben adminisztratív hiba miatt szabadul fel egy domain név, az új igénylő jogai nem csorbíthatók.

 

Az iratokból megállapítható, hogy az új igénylő jóhiszeműen és jogszerűen igényelte a felszabadult domain nevet. A „zar.hu” domain ékezetes alakja, a zár, egy egyszerű magyar közszó, így a „first comes forst served” elve kell, hogy érvényesüljön az esetében. 

 

A jelen esetben a TT nem talált olyan körülményt, amely az új igénylő rosszhiszeműségére utalt volna. Az, hogy esetleg ismerte a Crispy Kft. képviselője a korábbi domain használót, nem jelent rosszhiszeműséget (bár ezt az állítást a Panaszos vitatta). A TT eljárási keretei közé nem tartozik a felek állításainak vizsgálata, a jelen esetben annak van jelentősége, hogy más jogszabály megsértése az igénylés kapcsán nem gyanítható.

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2018. március 13.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………
dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………
Dombi Gábor

Titkár

Sk.