Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 03/2017. (IV. 24.) sz. Állásfoglalása

 

A sportrafel.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

 

(1017/2017. sz. ügy)

 

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes „igen” szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A sportrafel.hu domain név az igénylő részére delegálható.

 

 

Indokolás:

 

A sportrafel.hu domain név delegálását a Tízpróba Magyarország Kft. („Panaszolt”) kérte 2017. március 9. napján, amely ellen a Sportra Fel Nonprofit Kft. („Panaszos”)  nyújtott be kifogást, melyben annak megállapítását kérte a Tanácsadó Testülettől, hogy a hivatkozott domain név Panaszolt részére nem delegálható.

 

A Panaszos törvényes képviselője útján kifejtette, hogy 2017. 01. 18-án jegyezték be a társaságát sportegyesületként. Kiemelte, hogy az alapításkor a domain nevet is ellenőrizték, és abban a pillanatban a név szabad volt. A Panaszolt március 9. napján igényelte a domain nevet, amely időpontban a Panaszos társasága már szerepelt a bírósági nyilvántartásban. Kifejtette még a Panaszolt, hogy számára az internetes jelenlét elengedhetetlen és „prioritásos eljárásban” kívánja elindítani a név igénylését.


A Panaszolt elküldte észrevételeit a panaszra. Előadta, hogy a „sportrafel” kifejezést ő is használja az ábrájában, a kifejezés nem áll védjegyoltalom alatt.

 

A TT többször vizsgálta a névkizárólagosság kérdését, és más ügyekben is kifejtette, hogy a társaságok neve nem jelenti azt, hogy a közszavak ne lehetnének domain névként választhatók. Jelen esetben a panaszos védett neve egy teljesen közhasználatban álló mondat (Sportra fel), így önmagában az, hogy a panaszosnak ez a cégneve, nem alapozza meg a panaszos számára, hogy kisajátítsa a .hu TLD tartományban ezt a kifejezést.

 

A panaszolt helyesen hivatkozott a „first comes forst served” általános elvére. A TT figyelembe vette azt is, hogy a Panaszos által előadott érvelés, miszerint számára elengedhetetlen az internetes megjelenés, azért nem fogadható el, mert a Panaszosnak nem vész el ez a lehetősége a domain név delegálással, hiszen akár más tartományban, akár módosított formában használhatja ezt a nevet, továbbá bármilyen más szabad domain nevet választhat. Az az érvelés továbbá, hogy a Panaszos azért választotta ezt a nevet, mert a névválasztáskor szabad volt a domain, azért nem fogadható el, mert a Panaszos már a társasága megalapítása előtt is kérhette volna a domain név delegálását.

 

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés megalapozott gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain nevek delegálását akadályozná. Az igénylés nem ütközik sem a Domainregisztrációs Szabályzat 2.2.2.a, sem a 2.2.2.c. pontjába, ezért a sportrafel.hu domain név delegálását a Panaszolt javára teljesíthetőnek látta.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2017. április 24.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

 

 

……………………………………………

dr. Verebics János

Elnök

Sk.

…………………………………………………

Dombi Gábor

Titkár

Sk.