Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 02/2005. (II. 09.) sz. Állásfoglalása

A rfid.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(667/2005. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület (TT) előtt 667/2005. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2005. február 09-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az rfid.hu domaint a Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja alapján, az elsőként nyilvántartásba vett igénnyel rendelkező SC-SCAN Kft számára kell delegálni.

Indokolás:

A 667/2005. sz. ügyben a regisztrátor (Big Fish Kft.) a panaszos Vonalkód Rendszerház Kft megbízásából kérte a Tanácsadó Testület állásfoglalását.

 

Az igénylő SC-SCAN Kft. által az rfid.hu domain vonatkozásában az Axelero Rt. regisztrátornál benyújtott prioritás nélküli igénylés 2004. 11. 25-én  12:14-kor, míg a Vonalkód Rendszerház Kft.-nek a Big Fish Kft. regisztrátornál ugyanerre a domainra kért bejegyzési kérelme 2004. 11. 25-én 12:45-kor került nyilvántartásba.

 

A Vonalkód Rendszerház Kft panaszában kifejtette, hogy a korábban foglalt rfid.hu domain névre, annak 2004. novemberében történt felszabadítása után haladéktalanul igényt jelentett be, ennek nyilvántartásba vétele azonban a regisztráló cég adminisztrátorának hibájából, minimális időkülönbséggel csak másodiknak történt meg.

 

A panaszához mellékelt szakcikkekből kiderült, hogy az „rfid” az angol nyelvű Radio Frequency Identification műszaki kifejezés rövidítése, amely egy rádiós (termék) azonosítási és adatgyűjtési technológiát jelöl. A panaszos előadta, hogy cégük ezen új technológia hazai terjesztése érdekében előadások, cikkek, szeminárium formájában jelentős ismeretterjesztő tevékenységet fejtett és fejt ki. A világon meghatározó szerepet játszó fejlesztési helyekkel való kapcsolataik révén is az rfid újdonságok előfutára a cég, és álláspontja szerint nem közömbös, hogy egy ilyen direkt technológiai név megadással történt keresés esetén milyen tartalmi háttér érhető el, ezért indokoltnak tartja azt, hogy bejegyzési kérelmét a TT elsőbbségben részesítse.

 

Az SC-SCAN Kft az üggyel kapcsolatban kifejtette, hogy a domain név felszabadítása után azonnal bejelentették arra szóló igényüket az Axelero Rt regisztrátornál. Cégük, illetve cégcsoportjuk fő tevékenységi területe az ipari és kereskedelmi automatikus azonosító rendszerek értékesítése, fejlesztése, telepítése és karbantartása. A portfólió tartalmazza a vonalkód és rfid technika, a mobil adatgyűjtők, a vezetők nélküli LAN/WAN/TAN projekt specifikus termékeit csakúgy, mint a projekt tervezést és az implementációt. Csatolták a szakembereik által megszerzett diplomák másolatait bizonyítva, hogy maguk is mindent megtettek a forradalmian újnak tartott technológiák hazai alkalmazásának méltó előkészítésére. Előadták még, hogy betartották a domain bejegyzési szabályokat, és annak alapján, mint elsőbbségi igénylő, úgy gondolják, hogy joguk van a tárgyi domain név megszerzéséhez és használatához.

 

Az iratok áttekintése után a Tanácsadó Testület úgy találta, hogy a tárgyi ügyben prioritás egyik felet sem illeti, prioritásos igényre, okra egyébként a felek maguk sem hivatkoztak.

 

Ezt követően a kérdés az volt, hogy van-e olyan indok, amely a Regisztrációs Szabályzatban is érvényesülő, nemzetközileg is elfogadott „First come, first served” szabály mellőzését indokolná. A Regisztrációs Szabályzat 1.3.2. pontja ugyanis kimondja, hogy "az egyes igények teljesítése általában azok nyilvántartásba vételének sorrendjében történik.” Megállapítható továbbá, hogy a Szabályzat ezen pontjába foglalt kivételek a tárgyi ügyben nem álltak fenn.

 

Ennek alapján a Testület álláspontja az, hogy önmagában az – az egyébként elismerésre méltó a tény -, hogy valamely személy vagy szervezet egy adott szakterület kiváló művelője, nem elegendő indok arra, hogy a jogszabályi illetve regisztrációs szabályzati rendelkezéseket a TT vagy bármely más szerv mellőzze, éppen ezért a TT a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően, a Regisztrációs Szabályzat 1. 3. 2. pontja alapján, az időbeli elsőbbséggel rendelkező SC-SCAN Kft számára tartotta csak lehetségesnek az rfid.hu domain név regisztrációját.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2005. február 09.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.