Alternatív Vitarendező Fórum

INFOMEDIÁTOR Informatikai Felhasználóvédelmi Iroda

Tanácsadó Testülete
 

A Tanácsadó Testület 01/2016. (I. 07.) sz. Állásfoglalása

A joker.hu domain regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

(985/2015. sz. ügy)

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt a fenti ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd a SZESZ szerinti szavazási rendben, a szavazó tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolása nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A joker.hu domain az Intronet Kft. számára delegálható.

 

Indokolás:

 

A “joker.hu” domain igénylője az Intronet Kft. volt. Az igény ellen a Panaszos Joker Magyarország Bt. nyújtott be kifogást, és a domain delegálásának megtagadását kérte.

A kifogás indoklása szerint a Joker Magyarország Bt. névkizárólagossághoz való jogát sérti a domain delegálása. Panaszos előadta továbbá, hogy a joker szó regisztrált védjegy és a nyilvános adatbázisokban számos regisztrált védjegy található meg joker elnevezéssel.

Az Intronet Kft. – Panaszolt – előadta, hogy a domain kiválasztásakor a Joker Magyarország Bt. elnevezésű cég a cégjegyzékben nem szerepelt, az említett elnevezésű cég 2015.11.18-án jött létre. A Panaszolt vitatta a panaszos névkizárólagossághoz való jogát.

A Panaszos által hivatkozott védjegyek vonatkozásában az Intronet Kft. előadta, hogy az említett védjegyek jogosultja nem a Joker Magyarország Bt. és a védjegyek áruosztályában meghatározott áruk és szolgáltatások nem azonosak a domaint igénylő cég tevékenységi körével.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy védjegyoltalomra csak annak jogosultja hivatkozhat, míg jelen esetben ez a feltétel nem áll meg, így védjegyjogi vonatkozásban a további vizsgálódást mellőzte.

A cégnévvel kapcsolatban a Tanácsadó Testület megállapította, hogy a Panaszos neve megváltoztatásának időpontja a nyilvános cégjegyzék szerint későbbi, mint a 2015. szeptemberben benyújtott domain igénylése. A hatályos Domainregisztrációs Szabályzat amúgy sem tartalmaz cégnév prioritásra vonatkozó előírást.

A névkizárólagosság vonatkozásában a Tanácsadó Testület elfogadta a Panaszolt azon érvelését, mely szerint névkizárólagosság csak kivételesen indokolt esetben állapítható meg, például kereskedelmi névvé válás esetén, melyet a Panaszos nem bizonyított, és a szó leíró jellege miatt gyaníthatóan nem is állhat fenn.

Fentiekre tekintettel a Tanácsadó Testület nem látott olyan jogellenesség vagy megtévesztés formájának gyanújára okot adó körülményt, amely a fenti domain név delegálását akadályozná.

Ennek alapján a „joker.hu” domain az Intronet Kft. számára delegálható.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

 

Budapest, 2016. január 07.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.