Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 100/2001. (XI. 21.) Állásfoglalása

A hol.hu, a vilag.hu, az offshore.hu és az ujsag.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett 6/2000, 26/2000, 28/2000 és 305/2000 sz. panaszokat megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. november 21-i ülésén 6 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület egyhangú véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni, ezért hatáskörének hiányát állapítja meg.

Indokolás:

Az ujsag.hu domain vonatkozásában (6/2000 sz. ügy) ... magánszemély nyújtott be 2000. február 28-án igénylést az azonos elnevezésű lap lapengedélyére hivatkozva az akkori szabályzatnak megfelelően az Interware Kft. regisztrátorhoz. A regisztrátor szervezet a régi, az igényléskor hatályos szabályzat 12.6 pontjának megfelelően elbírálta és elutasította az igénylést arra hivatkozva, hogy alaptalanul kizárólagosságot sugall. Az ezt követően hatályba lépett új Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti igényt a panaszos ... nem adott be, de az új szabályzat szabályai szerint kifogást emelt a sorba rendezésen első helyre került jogosultak ellen.

A vilag.hu domain vonatkozásában (26/2000 sz. ügy) a MISZTI Mérnöki Informatikai Bt. ("igénylő") nyújtott be igénylést 2000. február 27-i dátummal a GTS Datanet Kft. regisztrátornál. A nyilvántartóhoz a Regisztrációs Szabályzat szerinti szabályos igénylés azonban a benyújtáskor hatályos szabályzat érvényességi ideje alatt nem érkezett. Az igényléskor hatályos szabályzatra ("régi szabályzat") hivatkozva az igénylő a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma nyilvántartásba vételt igazoló határozatát csatolta a kért domain nevekkel azonos lapról, amelyre vonatkozóan csak néhány nappal később, már az új Delegációs és Regisztrációs Szabályzat hatálya alatt érkezett igazolás.

A hol.hu domain név vonatkozásában (28/2000 sz. ügy) ... magánszemély nyújtott be 2000. február 21-én igénylést az azonos elnevezésű lap lapengedélyére hivatkozva az akkori szabályzatnak megfelelően a GTS Datanet Kft. regisztrátorhoz. A nyilvántartóhoz a Regisztrációs Szabályzat szerinti szabályos igénylés azonban a benyújtáskor hatályos "régi szabályzat" érvényességi ideje alatt nem érkezett.

Az offshore.hu domain év vonatkozásában (305/2000 sz. ügy) ... magánszemély nyújtott be igénylést a Datanet Távközlési Kft. regisztrátornál 2000. február 28-án. A benyújtáskor hatályos szabályzat rendelkezései szerint csatolta az OFFSHORE című időszaki lap kiadására vonatkozó engedélyt is. A nyilvántartóhoz a Regisztrációs Szabályzat szerinti szabályos igénylés azonban csak az új szabályzat hatályba lépését követően érkezett meg. Az új Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerinti sorbarendezés azonban nem ..., hanem a M.A. Média Bt.-nek kedvezett, ... ez ellen emelt panaszt.

A TT elé került 6-os, 26-os, 28-as és 305-ös számú panaszokban közös, hogy a 2000 március 1-jét megelőzően, a "régi szabályzat" szerint benyújtott igénylések a nyilvántartóhoz nem érkeztek be a "régi szabályzat" hatálya alatt időben és szabályosan nyilvántartásba vételre. Mindhárom esetben időszaki lap alapozta meg az igénylés jogosultságát, az új szabályzat alapján azonban ezek a változások már nem minősültek prioritásosnak, így az időben korábban igénylő személyek nem élveztek elsőbbséget a többi nem prioritásos igénylővel szemben.

A TT több hasonló ügyben kifejtette, hogy az új szabályzat rendelkezései kizárólag a 2000. március 1. után beadott kérelmek illetve az olyan igények tekintetében alkalmazható, amelyet a regisztrációs szabályzat életbelépését megelőzően adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új szabályzat rendelkezései szerint legyenek elbírálandóak. A korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint kell elbírálni. A TT érdemben csak a 2000. március 1-je után hatályba lépett illetve azt követően többször módosított új szabályzat alapján járhat el.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. november 21.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.