Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 95/2001. (X.03.) Állásfoglalása

A webbutik.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatban bejelentett panasz (604/2001. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 604/2001. számon bejelentett panaszt a Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. október 3-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A webbutik.hu domain ... részére delegálandó.

 

Indokolás

A webbutik.hu domainnnevet az iratokhoz csatolt nyilvántartó lap szerint ... 2001. július 3-án, prioritás nélkül igényelte.

... igénye ellen a TiszaneT Rt. élt panasszal 2001. július 17-én illetve prioritás nélkül kérte a domain név részére történő delegálását, mivel véleménye szerint ... igénye sérti a TiszaneT Rt érdekeit.

Előadta, hogy a WebButik a TiszaneT Rt. elektronikus kereskedelmi keretrendszer szolgáltatásának a neve. E szolgáltatást 2000. év első felétől folyamatosan fejlesztik és kínálják partnereiknek. A fejlesztésben ... személyesen részt vett, az általa tulajdonolt és jegyzett Dix Bt. a TiszaneT Rt. alvállalkozója volt. A több éves kapcsolat 2001. májusában a Dix Bt. egyoldalú felmondásával ért véget. Ezek alapján a TiszaneT Rt. úgy véli, hogy a bevált és több ügyféllel rendelkező szolgáltatása nevének más személy számára történő delegálása a szabályzat 3.2/c pontja szerint megtévesztőnek minősül. Egyben kérte, hogy a kérdéses domain nevet a TiszaneT Rt. részére delegálják.

A panaszra reagálva ... előadta, a Dix Bt. kifejlesztett egy webes alapú értékesítési rendszert, amelynek a webbutik nevet adta. Tudomása szerint a webbutik szó nem egyedi név, nem védte le senki és a jelenlegi regisztrációs szabályok szerint az igények beadásának sorrendiségét kell figyelembe venni. Az igényt egyébként magánszemélyként és nem a Dix Bt. nevében terjesztette elő. A TiszaneT webbutik nevű szolgáltatása és a Dix Bt. webbutik szolgáltatása csupán nevében egyezik meg, a Dix Bt szoftvere merőben eltérő tulajdonságokkal rendelkezik.

A Dix Bt. webbutik szolgáltatásának fejlesztései 1999. őszén kezdődtek, jelenleg több ügyfelük is teszteli a szolgáltatást, amelynek piaci bevezetését marketing osztályuk a domain név regisztrációjához kötötte. Elismeri, hogy a Dix Bt. alvállalkozóként részt vett a TiszaneT Rt-nél a fejlesztésekben, viszont semmiféle szerzői jogokat tisztázó, illetőleg kizárólagossági szerződést a Bt. nem kötött, a TiszaneT Rt. számára készített szoftverekkel kapcsolatban. Hangsúlyozta, hogy a Dix Bt keretein belül fejlesztett szoftver mind szerkezetileg, mind mechanizmusát tekintve eltérő a TiszaneT Rt. számára készített szoftvertől. Ismeretei szerint a Tiszanet Rt. jelen pillanatba két ügyféllel rendelkezik. Továbbra is fenntartotta igényét, hogy a webbutik.hu domaint részére delegálják.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésére álló adatok alapján megállapítja, hogy két nem prioritásos igény összeütközéséről van szó, amelynek elbírálása során prioritásra utaló körülmények nem merültek fel. A felek által történt webbutik névhasználat a Tanácsadó Testület rendelkezésére álló adatokból megállapíthatóan nem éri el a kereskedelmi név jelleg megszerzéséhez szükséges rendszeres és tartós használatot és ismertséget, így e vonatkozásban sem illeti védelem a feleket.

Az ügyre irányadó Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.3 pontja alapján a nem prioritásos igények az igénylés benyújtásának időrendje szerint teljesítendők.

A felek által előadottak az időrendi szabály megváltoztatására nem alkalmasak.

A Tanácsadó Testület szerint ezért a domain nevet az elsőként igényt benyújtó ... részére kell delegálni.

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy a rendelkezésre álló adatok alapján a felek között valószinűsíthető a programok létrehozása illetve a webbutik név használata vonatkozásában kapcsolat, azonban e kapcsolat körülményei egyrészt nem ismertek a Tanácsadó Testület számára másrészt e kapcsolat illetve a névhasználat jogszerűségének megítélése meghaladja a Tanácsadó Testület hatáskörét, így ha a feleknek egymással szemben bármiféle polgári jogi követelése merülne föl azt kizárólag bíróság előtt tisztázhatják.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. október 3.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.