Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 91/2001. (VIII. 29.) Állásfoglalása

A diclofenac.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az alábbi ügyszámon bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok 4 "igen" szavazatával, egy ellenszavazattal, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A diclofenac.hu domain használatba adható ... számára. A diclofenac.hu domain nem adható használatba a Novartis Hungária Kft. számára.

Indokolás:

A 399. sz. ügyben a Nyilvántartó a ... (Szeged), regisztrátora: Nextra Kft. (létrehozva: 2000. 03. 03.) és Novartis Hungária Kft. regisztrátora: Nextra Kft (létrehozva: 2000. 09. 25.) diclofenac.hu domain név vonatkozásában benyújtott prioritás nélküli igényeit terjesztette állásfoglalás kérésére a Tanácsadó Testület elé.

A "Diclofenac" elnevezés - amely védjegyoltalommal nem rendelkezik - a diclofenacum kalcium vagy diclofenacum natricum nevű gyógyszeripari hatóanyagok nevéből ered, amely reumás megbetegedések, valamint egyéb fájdalommal és gyulladással járó állapotok kezelésére javalt. A diclofenacum kalcium eredetileg a Voltaren márkanevű készítmények hatóanyaga volt. E készítmények szabadalmi oltalma valószínűsíthetően lejárt, a találmány közkinccsé vált. Ezután a hatóanyag megjelent más, ún. generikus készítményekben is, például a szintén Novartis gyártmányú Cataflamban vagy diclofenacum natricum hatóanyaggal Diclofenac márkanévvel a Pharmavit Rt. (!) termékeként.

Az ügy elbírálása szempontjából lényeges körülmény, hogy egyik igénylő sem rendelkezik prioritást megalapozó oltalommal. A Diclofenac márkanevet a Pharmavit Rt. használja, de delegálási igényt nem terjesztett elő. A Novartis Rt-vel szemben viszont ... korábban terjesztette elő igényét.

A Regisztrátor nem köteles, de jogosult megtagadni a választott domain delegálását abban az esetben, ha a domain jelentéstartalma és/vagy használata gyaníthatóan megtévesztő helyzetet eredményezne.

Megtévesztő helyzetet azonban csak akkor idéz elő a használat, ha azt az igénylő gazdasági tevékenység kapcsán olyan árukkal kapcsolatosan használja, amelynek előállítására, forgalmazására nem jogosult, illetve ha az a Tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütközik. Az Igénylő személye nem utal a jelzett termékek - amúgy engedélyhez kötött - gyártására, forgalmazására.

Jelen esetben az igényelt domain delegálása a korábbi igénylő számára gyaníthatóan nem eredményez jogellenes helyzetet, ezért az használatba adható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület többségi szavazattal fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.