Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 88/2001. (VIII. 29.) Állásfoglalása

A realtime.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 91/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület álláspontja szerint a Real Time Automatika Ipari és Kereskedelmi Kft. igénye teljesítendő.

Indokolás:

 

A realtime.hu domain név vonatkozásában 91/2000. ügyszám alatt iktatott állásfoglalás kéréssel kapcsolatban a Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a nem prioritásos igénylést benyújtó Hunnia Net Web Service Bt. névhasználati jogosultságát ismételt felhívás ellenére sem igazolta.

Ugyanakkor a választott domain név az ugyancsak prioritás nélküli igénylést benyújtó Real Time Kft. rövidített cégnevével egyezik meg, így a Real Time Kft. részére történő delegálásának jogi akadálya nincs, ellenben a Hunnia Net Web Service Bt. részére történő kezelésbe adás sértené a Real Time Kft. kizárólagos névhasználati jogait.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.