Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 85/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A penz.hu és az sor.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panaszok

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 45/2000. és 71/2000. ügyszámon iktatott, a penz.hu, sor.hu domain név tárgyában bejelentett panaszokat a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A TT álláspontja mindkét ügyben az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényeket - az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt, érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint el kell bírálni.

Indokolás:

A TT elé 45/2001 illetve 71/2000 sz. alatt érkezett ügyekben a sor.hu, penz. hu, epitesz.hu, cad.hu és mernok.hu domain nevek tárgyában érkezett kifogás a PirCad Kkt részéről, aki arra hivatkozva, hogy "védjegyeztetési eljárást indított", valamennyi igénylővel szemben kifogást emelt. A sor.hu domain név tekintetében pedig lap nyilvántartásba vételt igazoló határozatot csatolt. A cad,.hu, mernok.hu és epitesz.hu ügyekkel a TT külön ügyszámon foglalkozott.

A panaszos PirCad Kkt. maga is igényelte a kérdéses domain neveket, a sor.hu-t 2000. február 22-én, a penz.hu-t pedig 2000. február 23-án a Euroweb Rt. regisztrátornál. A regisztrátor szervezet a régi, az igényléskor hatályos szabályzat 12.6 pontjának megfelelően elbírálta és elutasította az igényléseket arra hivatkozva, hogy alaptalanul kizárólagosságot sugall. A panaszos az új szabályzat szabályai szerint kifogást emelt a sorba rendezésen első helyre került jogosultak ellen.

A TT több hasonló ügyben kifejtette, hogy az új szabályzat rendelkezései kizárólag a 2000. március 1. után beadott kérelmek illetve az olyan igények tekintetében alkalmazható, amelyet a regisztrációs szabályzat életbelépését megelőzően adtak be, de már olyan célzattal, hogy azok az új szabályzat rendelkezései szerint legyenek elbírálandóak. Az ilyen igények beadása az új regisztrációs szabályzat hatályba lépése előtt is az új regisztrációs adatlapokon történt.

Jelen ügyben a TT álláspontja az, hogy a korábbi regisztrációs szabályzat hatálya alá tartozó igényt, az új szabályzat hatálya alá tartozó kérelmek előtt érdemben - a régi szabályzat rendelkezései szerint - el kell bírálni. Tárgyi ügyben a régi szabályzat szerint beadott igények elbírálása megtörtént, az igények elutasításra kerültek.

A fentiek alapján a TT a panaszt nem találta az új szabályzat alapján értékelhetőnek, ezért mivel egyéb kifogással a kérdéses domain nevek tekintetében nem találkozott, azokat a sorba rendezés során jogosultságot szerzett igénylő részére kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.