Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 82/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A templeton.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (464/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt a 464/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A templeton.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Alcatranz Bt. számára.

Indokolás:

A 464/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó az Alcatranz Bt.-nek a templeton.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően felkérte Igénylő regisztrátorát, a GTS Datanet Kft-t, hogy küldje meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A rendelkezésre álló határidőn belül ilyen dokumentumok megküldésére nem került sor.

A TEMPLETON megjelölés a Franklin Templeton Internation Services SA mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegy árujegyzékében a nizzai osztályozás szerinti 36. áruosztályba tartozó biztosítási és pénzügyi szolgáltatások szerepelnek.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez. Az Igénylő elmulasztott olyan nyilatkozatot tenni, ill. olyan dokumentumokat csatolni, amelyek a használat jogszerűségűségét igazolnák.

Mivel az igényelt domain delegálása az Alcatranz Bt. számára gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT megállapította, hogy a templeton.hu domainnév az Alcatranz Bt. részére nem regisztrálható.

 

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.