Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 78/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A horizon.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény (527/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt az 527/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A horizon.hu domainnév a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Hörcsöki és Társa Bt. számára.

Indokolás:

Az 527/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Hörcsöki és Társa Bt.-nek a horizon.hu domainnév vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően felkérte Igénylő regisztrátorát, a netX Consulting Kft-t, hogy küldje meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A rendelkezésre álló határidőn belül ilyen dokumentumok megküldésére nem került sor.

A HORIZON megjelölés különböző áruk és szolgáltatások körére a Focan Ltd., a British American Tobacco (Brands) Ltd., az Interconsult Kft. valamint az A&M Records, Inc. mint jogosultak számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A védjegyek árujegyzékében a 9., 11., 33. és 34. áruosztályokba tartozó áruk és szolgáltatások szerepelnek.

Az MSZH által - annak online adatbázisa alapján ellenőrizhetően - lajstromozott védjegyekkel azonos vagy azokhoz hasonló megjelölések igénylése során gyanítható, hogy az igénylés teljesítése jogellenes/megtévesztő helyzetet eredményez. Az Igénylő elmulasztott olyan nyilatkozatot tenni, ill. olyan dokumentumokat csatolni, amelyek a használat jogszerűségűségét igazolnák.

Mivel az igényelt domain delegálása a Hörcsöki és Társa Bt. számára gyaníthatóan jogellenes helyzetet eredményezne, ezért a TT megállapította, hogy a horizon.hu domainnév az Hörcsöki és Társa Bt. részére nem regisztrálható.

Jelen döntés a 7/2000. (V. 31.) sz. Elvi Állásfoglalásán alapul.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.