Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 78/2000. (XII. 28.) Állásfoglalása

Az f1.hu doman név kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 523/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az F1 Computer Kft.. igénye az f1.hu domain névre vonatkozóan a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján nem minősül prioritásosnak.

Indokolás:

A Nyilvántartó azzal a kérdéssel fordult a Tanácsadó Testülethez, hogy az F1 Computer Számítástechnikai és Elektronikai Kereskedelmi Bt. "f1.hu" domainre bejelentett igénye a cégnév, vagyis a Regisztrációs Szabályzat 13.1 a) pontja alapján prioritásosnak minősül-e.

A Szabályzat 13.1 a) pontja szerint prioritással rendelkezik azon igény, amely az Igénylő szervezet hivatalos bírósági nyilvántartásba vételét igazoló dokumentumban (pl. cégbírósági bejegyzésben), illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezéssel egyezik; a 13.3 pont szerint több szóból álló nevek egybeírva vagy kötőjellel elválasztva igényelhetők.

A Tanácsadó Testület a cégnév alapján prioritást igénylő igények névválasztásának jogszerűsége tárgyában hozott 1/2000 (IV.5.) sz. Elvi Állásfoglalása is hangsúlyozza a Delegációs és regisztrációs Szabályzat 13.3 pontjában foglaltakat, miszerint "a prioritással rendelkező igények esetében a választott domain névnek és a 13.1 pont szerinti dokumentumon szereplő elnevezésnek (ékezetek nélkül) betű szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybe írva, vagy kötőjelesen igényelhetők. A szervezeti formára, szakmai ágra vonatkozó szavak, jelölések elhagyhatók."

A "computer" nem szervezeti formára vagy szakmai ágra vonatkozik, tehát nem hagyható el az "f1" mögül, ezért a tanácsadó testület megállapítja, hogy az "f1.hu" domain vonatkozásában az igénylés nem alapoz meg prioritást.

 

A Tanácsadó Testület megjegyzi, hogy az igénylő prioritása megalapozott lenne az "f1computer.hu" illetve az "f1-computer.hu" domain nevek vonatkozásában.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.