Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 77/2000. (XII. 28.) Állásfoglalása

A budataxi.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 377/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. december 28-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az igénylő Forma 3000 Kft számára nem adható használatba.

Indokolás:

A 377/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Forma 3000 Kf-nek a budataxi.hu domain név vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján -Igénylő Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a közismert kereskedelmi névnek minősülő, budataxi megnevezés domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igényléshez csatolja. Ez a megadott határidőn belül nem történt meg.

A Budataxi megnevezés - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igényelt domain képezhető - a Buda Fuvarozó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegynek, az igénylő által domain névként történő használatához hozzájárul, valószínűsíthetően megtévesztő illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az igényelt budataxi.hu domain névnek, az igénylő részére történő delegálására nem kerülhet sor.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000.december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.