Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 76/2001. (VIII. 15.) Állásfoglalása

A dewa.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége (559/2000. sz. ügy)

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 559/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 15-i ülésén 5 tag jelenlétében, a SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A dewa.hu domainnév az IntraNet Bt. számára nem regisztrálható.

Indokolás:

Fenti számon a Nyilvántartó az IntraNet Bt. igénylőnek a dewa.hu domainnév vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését terjesztette a Tanácsadó Testület elé. Ezt megelőzően a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, az Alba Internet Kft-t, hogy küldje meg az igényléshez kapcsolódó dokumentumokat a titkárság címére, valamint tájékoztassa az Igénylőt a TT elé utalásról, s amennyiben az Igénylő véleményezni kívánja az ügyet, ill. rendelkezik a véleményét alátámasztó dokumentumokkal, küldje meg azokat is. A rendelkezésre álló határidőn belül ilyen dokumentumok megküldésére nem került sor.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján a Dewa Ipari Festőberendezést Gyártó és Forgalmazó Kft. (a cég rövidített elnevezése: Dewa Kft.) cégnevéből képezhető a dewa.hu domainnév.

A Dewa Kft. cégnevére az 1997. évi CXLV. törvény alapján, az ISZT TT azon alapuló 6/2000. számú elvi állásfoglalásával összhangban a cégkizárólagosság elve vonatkozik. Ennek alapján jogellenes volna a dewa.hu domainnév használata gazdasági tevékenység keretében olyan társaság által, amely nem rendelkezik a névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján valószínűsíthető lenne a domain nevek használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy a dewa.hu domainnév az IntraNet Bt. részére nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. augusztus 15.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.