Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 76/2000. (XII. 28.) Állásfoglalása

a 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalás és a 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalás tárgyi hatálya alá tartozó 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452. sz. egyedi ügyekben hozott döntések

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. december 28-i ülésén megtárgyalta, majd 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt ügyekben - a Testület már nyilvánosságra hozott 7/2000. (V. 31.) Elvi Állásfoglalásban és 4/2000. (V. 10.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekre tekintettel - az egyes igénylések vonatkozásában a következő döntéseket hozta.

A BUX - amelyből a Regisztrációs Szabályzat 13.1 b) és 13.3 pontja szerint az igényelt domain képezhető - a Budapesti Értéktőzsde mint jogosult számára az MSZH által lajstromozott védjegy. A domain igényléséhez nyilvánvalóan társul a domain gazdasági tevékenység körében való használatára irányuló szándék. A TT álláspontja szerint a domain delegálása a védjegyjogosult Budapesti Értéktőzsde. azon nyilatkozata nélkül, amely szerint az a védjegy igénylő által domainnévként történő használatához hozzájárul valószínűsíthetően megtévesztő illetve jogellenes volna, így ezen nyilatkozat hiányában az igényelt BUX domain névnek, az alábbbi igénylők részére történő delegálására nem kerülhet sor.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

427

Nyilvántartó

bux.hu

Innosoft Kft

 

428

Nyilvántartó

bux.hu

EcoNet Hungary Kft

 

429

Nyilvántartó

bux.hu

Mezon.Net Kft

 

430

Nyilvántartó

bux.hu

Ginko Bt

 

431

Nyilvántartó

bux.hu

LaborMedia Kft

 

432

Nyilvántartó

bux.hu

...

 

433

Nyilvántartó

bux.hu

INTERCOMM Bt

 

434

Nyilvántartó

bux.hu

Első Magyar Internet Bróker Kft

 

435

Nyilvántartó

bux.hu

...

 

436

Nyilvántartó

bux.hu

...

 

437

Nyilvántartó

bux.hu

...

 

438

Nyilvántartó

bux.hu

Zora Press Bt

 

439

Nyilvántartó

bux.hu

Z-Faktor Befektető Kft

 

440

Nyilvántartó

bux.hu

BIG BAND Bt

 

441

Nyilvántartó

bux.hu

Hevesi Tanácsadó Bt

 

442

Nyilvántartó

bux.hu

BEFEKTETES.HU Bt

 

443

Nyilvántartó

 

M11 Invest Kft

 

444

Nyilvántartó

bux.hu

Office Invest Kft

 

445

Nyilvántartó

bux.hu

...

 

446

Nyilvántartó

bux.hu

Audiotel Kft

 

447

Nyilvántartó

bux.hu

Zsoltauto Kft

 

448

Nyilvántartó

bux.hu

KENDAL CONSULTING Tanácsadó Kft

 

449

Nyilvántartó

bux.hu

Arrow Reklámügynök ség Bt

 

450

Nyilvántartó

bux.hu

Satellit& Communication Kft./n

 

451

Nyilvántartó

bux.hu

Brick Építőanyag Vevőszolgálati Bt

 

452

Nyilvántartó

bux.hu

Hunnia Net Web Service Bt

 

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.