Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 73/2000. (XII. 28.) Állásfoglalása

A takarekszovetkezetek.hu és a takarekszovetkezet.hu domain nevek regisztrációjával

kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

 

A Tanácsadó Testület előtt 585/2000. és 586/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. december 28-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domainnév egyik igénylő részére sem adható használatba.

Indokolás:

 

A Nyilvántartó 585/2000. ügyszám alatt a Kendahl Consulting Tanácsadó Kft. (regisztrátora: Integrity Kft.) a takarekszovetkezet.hu, 586/2000. ügyszám alatt az M11 Invest Ingatlanközvetítő és Ingatlanhasznosító Kft. (regisztrátora: Integrity Kft.) a takarekszovetkezetek.hu domainnevekre vonatkozó igénylését terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága a döntést megelőzően mindkét esetben felkérte a Regisztrátort, hogy (miután takarékszövetkezetnek a rendelkezésre álló adatok szerint egyik igénylő sem minősül) a névhasználati jogosultságot igazolja. Erre a rendelkezésre álló határidőn belül nem került sor.

A Tanácsadó Testület 105/2000. ügy kapcsán hozott korábbi döntését értelmezve, a Regisztrátor kérésére korábbiakban az alábbiakkal egészítette ki:

"Az 1996. évi CXII. tv (Hpt.) 199. § /1/ bekezdésének szövege a következő: "199. § (1) Cégnevében, hirdetésében vagy bármilyen más módon a "hitelintézet", "bank", "takarék", "takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést, e fogalmak összetételeit, jelzős alakját, továbbá rokonértelmű, vagy idegen nyelvű megfelelőjét csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet szerepeltetheti. E korlátozások nem vonatkoznak az MNB-re, továbbá a pénzügyi intézmények szakmai és érdekképviseleti szervezeteire, valamint az e törvény hatálybalépése előtt alapított és engedélyezett hitelintézetekre." A törvényhely szövegéből egyértelműen kitűnik, hogy a fenti megnevezések, a megfelelő engedéllyel nem rendelkező szervezetek részére nem adhatók ki, ezeket a megnevezéseket csak engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet használhatja. Természetesen a jogosultság igazolását ez esetben is meg kell követelni. A Tanácsadó Testület 3/2000. (V.10.) Elvi Állásfoglalásából azonban az a vélemény is kitűnik, hogy "Ha az igényelt domain név indokolatlan kizárólagosságot sugall - pl.: foglalkozási ágra, hivatásra, szervezeti formára stb. vonatkozóan- akkor az igényt, mint megtévesztőt a Regisztrátor, a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja alapján jogosult elutasítani." illetve " hogy az indokolatlan névkizárólagosságot sugalló megnevezések akkor is megtévesztőek lehetnek, ha az igénylő az adott megnevezés fogalomkörébe tartozik."

A TT álláspontja, - amely a konkrét ügyben eseti állásfoglalásnak tekintendő -, hogy a takarékszövetkezet" vagy "hitelszövetkezet" elnevezést csak a törvényben előírtaknak megfelelően engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet használhatja. A jogosultság sem zárja ki azonban, hogy ha az elnevezést mint domaint igényli engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet, a Regisztrátor a megtévesztés lehetőségét megállapítsa. A TT véleménye szerint a hivatkozott kifejezések megszerzése és használata olyan látszatot kelthet mintha az elnevezésre egyébként jogosult igénylőn kivül más engedélyezett hitelintézet vagy bankképviselet (takarékszövetkezet) nem létezne, indokolatlan kizárólagosságot sugall, ezért mivel a megtévesztés lehetősége még ez esetben is fennáll igy a TT ezen elnevezések kiadását nem javasolja."

A fentebb kifejtetteket a TT jelen esetben is mindkét eset vonatkozásában irányadónak tartja. Miután a névhasználati jogosultság igazolásra nem került, a szerződéskötést mindkét igény vonatkozásában meg kell tagadni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. december 28.

 

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.