Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 69/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az foreverliving.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos regisztrációs igények teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 468/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az Igénylőnek nem regisztrálható.

 

Indokolás:

 

A Nyilvántartó 468/2000. ügyszám alatt ... a foreverliving.hu domain név vonatkozásában benyújtott igénylését terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé. Az Igénylő Regisztrátorát, a Hungary.Network-öt a TT titkársága útján 2000. augusztus 21-én kelt levelében hiánypótlásra kérte fel annak igazolására, hogy a közismert márkanév domainkénti használatára jogosult. Ilyen igazolás a rendelkezésre álló határidőn belül, s az ügy a TT előtt történő bejelentéséig sem került csatolásra.

A Forever Living Products (FLP) a világ legnagyobb, Aloe Vera-alapanyagú kozmetikumokat gyártó- és forgalmazó cége. Termékeit Magyarországon is forgalmazzák, a márka a magyar piacon jól ismert. Az amerikai vállalat www.foreverliving.com alatt weblapot tart fent, mely termékinformációt és közvetlen rendelései lehetőséget kínál.

Miután az Igénylő nem igazolta, hogy a névhasználatra bármilyen jogosítottsága lenne, a TT álláspontja szerint a domainnév részére történő használatba adása megtévesztő és jogellenes lenne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.