Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 68/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az abn.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos regisztrációs igények teljesíthetsége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 534/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A feltett kérdésre válaszolva, s a rendelkezésre álló adatokra támaszkodva a TT álláspontja az, hogy az ABN Könyvvizsgáló Iroda igénye teljesíthető.

 

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület a 1/2000. (IV. 5.) Elvi Állásfoglalása Mellékletében foglalkozott a 84/2000. ügyszám alatt iktatott abn.hu domain név regisztrációjának kérdéseivel. A TT hivatkozott Állásfoglalásában kifejtette, hogy az ABN Consult Tanácsadó Kft., mint igénylő rövidített cégneve alapján prioritásos igénylőnek nem tekinthet.

A kérdéses domainnév vonatkozásában jelenleg két nem prioritásos igénylést tart az ISZT nyilván: ezeket ... és az ABN Consult Tanácsadó Kft. (rövid neve ABN Consult Kft.) nyújtotta be. Prioritásos igényként került - rövidített cégneve alapján - nyilvántartásba az ABN Könyvvizsgáló Iroda Kft. (rövidített nevén ABN Kft.) igénye. A Nyilvántartó a TT előtt 534/2000. sz. alatt iktatott állásfoglaláskérésében annak eldöntését kérte a Testülettől, hogy állapítsa meg, a három igénylő közül jogszerűen kit illet a domainnév használatba vételének lehetősége.

A TT úgy látja, hogy ... igénye a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja alapján nem teljesíthető, miután a név részére történ használatba adása megtévesztő lenne. Magyaroszágon több olyan jogi személy működik, melynek nevében e betűszó valamilyen formában szerepel, ... azonban a nevet magánszemélyként igényelte. A részére történő delegálás e szervezetek gazdasági érdekeit sértené, megtévesztő és jogellenes lenne.

Prioritásos igénylőnek - a TT hivatkozott állásfoglalását megerősítve - az ABN Consult sem tekinthető. Az ABN Könyvvizsgáló Iroda azonban - rövidített cégneve alapján - prioritásos igénylőnek minősül.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.