Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 67/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az ecoinfo.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos TT állásfoglalás értelmezése

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 532/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domainnév az MTI-Eco Kft. részére delegálandó.

Indokolás:

A Tanácsadó Testület a 4/2000. (V. 10.) Állásfoglalásában foglalkozott a 37/2000. ügyszám alatt iktatott ecoinfo.hu domain név regisztrációjának kérdéseivel. A Nyilvántartó azzal az igénnyel fordult a Tanácsadó Testülethez, hogy korábbi Állásfoglalását értelmezze, s egyértelműen jelölje meg, hogy a két igénylő - az A-Zs Büro Kft. és az MTI-Eco Kft. - közül a név kinek delegálható. A TT elé az állásfoglaláskérés 532/2000. ügyszámon került.

A TT hivatkozott Állásfoglalásában kifejtette, hogy az MTI-Eco Kft., mint igénylő arra hivatkozott, hogy az ecoinfo piacon bevezetett terméknév, melynek domainkénti választására kizárólag az MTI-Eco jogosult, más részére történő kiadása a 6/2000. (V.24.) EÁ értelmében megtévesztő és jogellenes lenne. A Tanácsadó Testület a csatolt iratokat ismételten áttekintette, és korábbi tárgybeli állásfoglalását fenntartja.

A névre ugyancsak igénylést beadott A-Zs Büro Kft. azon álláspontjával, amely szerint az Internet Szolgáltatók Tanácsának meg kell adnia a lehetséget egy kisebb társaságnak arra, hogy az adott piaci szegmensben megjelenhessen maradéktalanul egyet ért. Ez a piaci megjelenés, valamely új szolgáltatás bevezetése azonban csak a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történhet. Az A-Zs Büro Kft. úgy véli, hogy az ecoinfo név nem közismert, a névhasználat megtévesztő voltára csak a mögöttes tartalom ismeretében kerülhet sor. Az igénylő ezen véleményével a TT nem ért egyet: álláspontja szerint az igényelt domain és az MTI-Eco által nyújtott szolgáltatás olyan mértékben összeforrtak, hogy más részére történő használatba adása megtévesztő, de egyben jogellenes is lenne.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.