Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 66/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A hetihetes.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 535/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igénylés nem teljesíthető.

Indokolás:

 

A Tanácsadó Testület 5/2000 (V.24.) Elvi Állásfoglalásában egy alkalommal már foglalkozott a hetihetes.hu domainnév kapcsán beérkező igénylések kérdésével. Az Elvi Állásfoglalás kimondta, hogy a közismert televíziós műsor címével egyező hetihetes.hu domainnév vonatkozásában prioritásos jogokkal csak az RTL Klub televízió rendelkezik.

A most a Satrax-Net Kft., mint Regisztrátor kezdeményezésére az 535/2000. számon TT elé került állásfoglaláskérés szerint a domain névre korábban igényt bejelentett Dragon és Társai Bt. sérelmezte, hogy korábbi igénye elutasításra került, miközben ifj Fekete Ferenc nem prioritásos igénylésként benyújtott igénylése a kéthetes várólistán megjelent. A Bt. továbbra is kéri a domain név részére történő használatba adását.

A TT egyik igénylést sem tartja teljesíthetőnek. Az 5/2000. (V.24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igényelt domain név szerzői jogi védelem alatt álló, egyedi mű (televíziós msor) címével egyezik. A névhasználat vonatkozásában az RTL Klub kizárólagos jogokkal rendelkezik. Egyik igénylő sem csatolta igényléséhez az RTL Klub őt a névhasználatra feljogosító nyilatkozatát. Ennek hiányában pedig az igénylések teljesítése jogellenes lenne, azokat a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében vissza kell utasítani.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.