Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 64/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

az alfoldihus.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 542/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az alfoldihus.hu domain név az Innovex '97 Kft. részére nem regisztrálható.

Indokolás:

Az Innovex '97 Kft. igénylőnek, az alfoldihus.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a domain név közismert cégnévvel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a SédNet Kft-t a TT elé utalás indokainak és ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy az Alföldi-Hús Rt. a Békés Megyei Bíróság mint Cégbíróság által 1997-ben bejegyzett cégnév - az Alföldi-Hús Élelmiszeripari és Kereskedelmi Részvénytársaság rövidített cégneve. A Tanácsadó Testület megállapította továbbá, hogy abból az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrácios Szabályzat alapján képezhető az alfoldihus.hu domain név.

Ennek alapján - mint azt a TT 8/2000. sz. elvi állásfoglalásában is kifejtette - a cégkizárólagosság elvét sértené, így jogellenes volna az alfoldihus.hu domainnév használata gazdasági tevékenység keretében olyan igénylő által, amely nem rendelkezik a névkizárólagosság jogosultjának felhatalmazásával.

Az igénylő ill. regisztrátora a TT titkárságának felszólítása ellenére sem tett olyan nyilatkozatot, amelynek alapján legalábbis valószínűsíthető lenne a domainnév használatának jogszerűsége.

A fentiek alapján a TT megállapította, hogy az alfoldihus.hu domain név az Innovex '97 Kft. részére nem regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.