Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 64/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A misshungary.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 461/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az Igénylő számára nem regisztrálható.

Indokolás:

 

Az 461/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a Bille Internet Kft. a misshungary.hu domain névre vonatkozó igényét terjesztette állásfoglaláskérés végett a Tanácsadó Testület elé.

A TT megállapítja, hogy a Miss Hungary kifejezés védjegyoltalom alatt áll (Lajstromszáma: 132781). A védjegy jogosultja nem az Igénylő, hanem - a Magyar Szabadalmi Hivatal adatbázisa szerint - Répás Lajosné. A TT 2000. augusztus 21. napján kelt levelében felkérte Igénylő Regisztrátorát, a GTS Datanet-et, hogy az Igénylőtől kérjen olyan tartalmú igazolást, melynek alapján a védjegy jogosultja őt a Miss Hungary szóval csak írásmódban nem egyező kifejezés domainkénti használatára feljogosította. Az Igénylő ilyen igazolást nem csatolt. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy az igényelt név domainkénti regisztrációja Igénylő javára nem lehetséges.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.