Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 63/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A forropunci.hu és punci.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 518/2000. és 522/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, 4 tag "igen" és 1 tag "nem" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain nevek a TT álláspontja szerint nem minsülnek megbotránkoztatóknak.

Indokolás:

Az 518/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó B. Á. és K. N. Z. a forropunci.hu, az 522/2000. sz. ügyben az Első Magyar Internet Szaknévsor Kft. a punci.hu domain nevekre vonatkozó igényét terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé.

Mindkét esetben azzal kapcsolatosan kérte a testület Állásfoglalását, hogy a domainként választott szó megbotránkoztatónak, így a regisztrációs és Delegációs Szabályzat 5.6.b) pontja szerinti névválasztási tilalomba ütköznek minsül-e.

A TT álláspontja szerint a kérdéses, a nemiségre, női szexualitásra utaló szavak a magyar köznyelvben széles körben elfogadottak, önmagukban megbotránkoztatónak vagy vulgárisnak nem minősülnek.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület a jelen lévő tagok 4 igen és 1 nem szavazatával fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.