Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 62/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

a vita.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 544/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A vita.hu domain név a 11. Kft. részére regisztrálható.

Indokolás:

A 11. Kft. igénylőnek, a vita.hu domain név vonatkozásában benyújtott nem prioritásos igénylését a Nyilvántartó a fenti szám alatt iktatva terjesztette a Tanácsadó Testület elé. A TT elé utalás indokaként azt jelölte meg, hogy a domain név védjeggyel egyezik, így az igénylés teljesítése jogsértő lenne. 2000. augusztus 21-én kelt levelében a TT titkársága útján felkérte Igénylő regisztrátorát, a Kibernet Kft-t a TT elé utalás indokainak és az ügyfelük névhasználati jogát megalapozó dokumentumok csatolására. Ez a rendelkezésre álló határidőn belül nem történt meg.

A Tanácsadó Testület megállapította, hogy a "vita" szó Magyarországon a Vitasoy International Holdings Limited javára, a 29. és 32. áruosztályban bejegyzett szóvédjegy, továbbá azt, hogy abból az igénylés benyújtásának időpontjában hatályos Regisztrációs Szabályzat alapján képezhető a vita.hu domain név.

A Tanácsadó Testület döntésének meghozatalánál azonban figyelembe vette azt is, hogy a "vita" szó a fenti - latinul életet jelentő - értelmén túl egy sokkal gyakoribb, általános jelentést is hordoz a magyar nyelvben. A vita mint gondolatok ütköztetése általános, közösségi jellegű tevékenység, amelyhez egyébként különösen alkalmas eszközként szolgál az Internet is.

Ennek alapján a TT álláspontja szerint a vita.hu domainnév használata, a vita szó hagyományos jelentésével összefüggésben általában nem is valósít meg gazdasági tevékenységet. Amennyiben pedig a domain használata szintén az említett értelemben, de gazdasági tevékenység keretében valósulna meg, úgy sem sértené a hivatkozott védjegy jogosultjának jogait mindaddig, amíg a domain-nel összefüggő tevékenység nem érinti a megjelölt áruosztályokat. Természetesen ha a domain-t fenntartója a fenti áruosztályokkal összefüggésben használja és gazdasági tevékenység körében, úgy ezzel védjegybitorlást valósít meg, amely a Regisztrációs Szabályzat 5.4 pontja alapján a domain delegáció visszavonásával jár.

A fentiek alapján a TT az említett figyelmeztetéssel megállapította, hogy a vita.hu domain név a 11. Kft. részére regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.