Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 61/2001. (VIII. 8.) Állásfoglalása

A bivak.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 598/2001. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. augusztus 8-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A domain S... részére delegálható.

Indokolás:

 

A bivak.hu domain nevet a nyilvántartó lapok tanúsága szerint ... 2001. április 23-án igényelte, amely ellen a Közgazdasági Politechnikum 2001. május 4-i beadványában kifogást terjesztett elő, majd 2001. június 5-én maga is igényt terjesztett elő a tárgyi domainnel kapcsolatban.

Kifogásában a Közgazdasági Politechnikum kifejtette, hogy a Közgazdasági Politechnikum Alapítványa 1997-ben hozta létre a Budapesti Ifjúsági Vállalkozó Központot (BIVÁK) amely eddig több mint ezer fiatalt regisztrált és közel 700 jelentkezővel került személyes kapcsolatba. A szervezet ingyenes vállalkozási tanácsadással és tréningekkel, kedvezményes iroda- és műhelybérleti lehetőségekkel, irodai infrastruktúrával segíti azokat a fiatalokat, akik vállalkozás indításán gondolkoznak, illetve már vállalkoznak. Eddigi munkájuk eredményeként több mint 50 magánvállalkozás létrejöttében segédkezett. A központ létrehozásában részt vállalt a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, a Budapesti Közoktatásfejlesztési Közalapítvány, az Oktatási Minisztérium, a Gazdasági Minisztérium, a MATÁV és sok más vállalat és szponzor.

A beadvány elismerte azt, hogy a Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központ ( BIVÁK) 1997 óta, a Politechnikum Alapítványának mintegy divíziójaként működik, így a bivak.hu domain vonatkozásában prioritásos igénnyel, a jelen szabályozások mellett nem élhetnek. Mindezek ellenére a BIVÁK, mint nonprofit vállalkozás segítési intézmény köztudatba való bevezetésén, az a lehetőségekhez mérten különböző marketingek igénybevételére törekszenek. Az internet fiatalok körében történő elterjedése miatt már régóta tervezik saját honlap kialakítását, de anyagi gondok miatt csak most képesek megvalósítani. A tervezett honlapra már a metrókocsi belsőben 2001. májusában, szeptemberében, és novemberében elhelyeztek hirdetéseket. A BIVÁK rövidítést mint mozaikszót 1997. óta használják megjelölésként és ezt mellékelt dokumentumokkal alátámasztották.

A korábbi igénylő ..., a kifogásra reagálva beadványában fölhívta a figyelmet arra, hogy másfél éve üzemeltet weboldalt a bivak.webtar.hu alatt. Ez a site az internetes e kereskedelem biztonságát, elismertségét hivatott szolgálni, a BIVAK rövidítés jelentése Biztonságos Vásárlási Akciók. A weboldalnak a jelen pillanatban több mint 15 ezer látogatója van, ennek az eredménynek az elérésében óriási mennyiségű munka fekszik. A site-on nemcsak egyszerű információszolgáltatás történik, hanem különböző server oldali programokat is futtatnak, valamint létezik az oldalon egy automata link ajánló adatbázis.

Az igénylő hivatkozott arra is, hogy a Port Kft-vel 2000. március 15-én kölcsönös reklámozásról kötöttek megállapodást, ezt a megállapodást a maguk részéről teljesítették, tehát az a helyzet állt elő, hogy ennek folyamán ők mintegy kifizettek 1 millió darab banner megjelenést az általuk igényelt bivak.hu premierjére. Amennyiben a domain nem kerül a birtokukba, másfél évi munkájuk veszett kárba. Esetükben, a Politechnikumtól eltérően kifejezetten internetes szolgáltatásról van szó, ami a domain név nélkül teljesen értéktelen. Véleménye szerint a nonprofit szolgáltatást végző szervezetek az org .hu aldomain alá tartoznak, a megjelenés részükre ott biztosított.

Hivatkozott arra is, hogy létrehozták az ún. listed by bivak jelzőt is, amelynek szerepe egyfajta virtuális védjegy biztosítása, mert hosszútávú stratégiájuk szerint idővel kialakul egyfajta minőségtanúsítási rendszer, amelyhez reményeik szerint egyre többen fognak csatlakozni. Éppen ezért kötöttek elvi megállapodást egy marketing céggel, a további arculat és marketing továbbfejlesztésre. Jelezte, hogy nagyon sok munkát fektettek a tervezett megjelenés "imidzsének" kialakításába, és ezeket a munkákat a Politechnikával ellentétben már el is végezték, amiért anyagi ellenszolgáltatást kellett nyújtaniuk, ezért tehát veszteség is lenne számukra hogyha nem használhatnák a bivak.hu nevet.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a két igénylés vonatkozásában két nem prioritásos igény ütközik. Egyik fél sem állította priorításának fennállását, illetve arra vonatkozó bizonyítékait sem csatolta, amely részére a prioritás megállapítását lehetővé tenné.

Az ügyre irányadó Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvek 1.2. pontja szerint az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a Nyilvántartó számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette. Ugyanezen pont szerint a Nyilvántartó a hiánytalanul beküldött és a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelveknek megfelelő igények feldolgozását a beérkezés napját követő két munkanap alatt végzi el. A feldolgozott prioritással rendelkező igényeket e határidőn belül regisztrálja, míg a nem prioritásos igényeket a várólistára helyezi.

A feldolgozás a várakozási idő leteltének napját követő két munkanapon belül, ha annak nincsen a Domainregisztrációs Üzletpolitikai Irányelvekben írt akadálya, automatikusan folytatódik. Az Irányelvek 1. 3. pontja szerint amennyiben a meghirdetéstől, számított 14. nap végéig a meghirdetett domain név delegálása ellen kifogást terjesztenek elő, a delegálást a jogvita rendezéséig ( a Nyilvántartó) nem teljesíti.

A nyilvántartásba vett, a Domainregisztrációs Üzletpolitika Irányelvekbe egyébként nem ütköző, nem prioritásos delegálási igénnyel szemben más igénylő számára akkor kell teljesíteni delegálási igényt, ha ő azt igényli, és ha az igénye prioritásos és annak alapja az eredeti igény benyújtását megelőző.

A tárgyi esetben ... igénye az előírásoknak megfelelően várólistára került és az ellen a Közgazdasági Politechnikum kifogást terjesztett elő. Ugyanakkor a Közgazdasági Politechnikum kifogásában és igényében nem jelölt meg olyan indokot, amely prioritásos jogát igazolná, illetve az Irányelvekben szereplő más olyan előírásra sem hivatkozott, amely az adott domain ... részér történő delegálását megakadályozná.

A Tanácsadó Testület mindezek alapján - bár nagyra értékeli a Közgazdasági Politechnikum Alapítványa és a Budapesti Ifjúsági Vállalkozó Központ (BIVÁK) által végzett tevékenységet -, a jelen pillanatban érvényes rendelkezések alapján nem lát lehetőségét arra, hogy a nevezett részére a bivak.hu domain delegálásra kerüljön, mivel az időrendi szabályokra tekintettel azt ...nek kell delegálni.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 08. 08.

A Tanácsadó Testület nevében:

  

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.