Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 61/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A hvgklub.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérés

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 570/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A kérdéses domain név az Igényl ProcySoft Bt. számára nem adható használatba.

Indokolás:

A GTS Datanet a ProcySoft Bt. által hvgklub.hu domain névre benyújtott igényt, valamint az igénylés ellen a HVG Rt. jogi képviselje útján benyújtott panaszt terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé.

A Tanácsadó Testület egyet ért az Igénylő azon megállapításával, hogy az általa igényelt domain név "nagyon könnyen megjegyezhet, könnyű kiejteni és nagyon dallamosan cseng." Könnyű megjegyezhetőségét nagyban elősegíti, hogy a HVG Kiadói Rt. ezen a néven a kiadói Rt. által széles körben közismertté tett, az Rt. profiljához szorosan kötődő szolgáltatást nyújt. A HVG mozaikszó védjegyoltalom alatt áll, ám - a TT álláspontja alapján - a HVGKlub szó, mint az Rt. speciális szolgáltatására utaló, azzal összeforrott jelentés megnevezés önmagában is jogi oltalomban részesül, az Rt.-n (vagy az arra feljogosítottakon) kívül más jogszerűen nem használhatja. Jogszerű használatot valószínűsítő dokumentumot Igénylő nem csatolt, a HVG Rt. jogi képviselje útján pedig az igénylést megkifogásolta, a használatba adás ellen kifejezetten tiltakozott.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.