Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 60/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes időszaki lapok sajátos nevéből képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 500/2000, 501/2000, és 562/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igénylők részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A Nyilvántartó az 504/2000. sz. ügyben a Satellit & Communication Kft. a sportfogadas.hu, az 501/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a sportfogadas.hu, az 562/2000. sz. ügyben az Imosoft Kft. a magyarkozlony.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igényeit terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján - Igénylők Regisztrátorait hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a közismertnek minősülő időszaki lapok nevének domain névkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a megadott határidőn belül - 14 nap - nem történt meg.

A Tanácsadó Testület az 5/2000 (V.24) és 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásaiban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igénylések - miután az azokban megjelölt, közismert sajtótermékek (időszaki lapok) címével egyező nevek jogosulatlan használata más jogi személyek névviselési jogának sérelmét jelentené, illetve megtévesztő, vagy a névviselésre jogosultak üzleti-gazdasági érdekeit sértő lenne, a névhasználati felhatalmazottságot pedig az Igénylők nem igazolták) nem teljesíthetk, a Regisztrátoroknak a szerződéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.