Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 59/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A valis.hu domainnév regisztrációjával kapcsolatos igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 38/2000 ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A valis.hu domain a rendelkezésre álló adatok alapján nem adható használatba az azt igénylő Conimex Kft. számára.

Indokolás:

 

A 38/2000 sz. ügyben prioritás nélkül nyújtott be igénylést a Conimex Kft. az Elender Informatikai Rt. regisztrátornál. Az igénylés ellen a Wallis Rt. emelt kifogást a hangalak hasonlóságára és így megtévesztés lehetőségére hivatkozva.

A TT megállapítja, hogy a "wallis" szó mint cégnév, kereskedelmi név és védjegy többszörös jogvédelem áll a Wallis Rt. számára. A hozzá hasonlító szavak domainkénti bejegyzése így gyaníthatóan jogellenes illetve megtévesztő lenne.

A TT álláspontja szerint a néhány betű eltérés és a hangalak azonossága olyan mértékben hasonlóvá és összetéveszthetővé teszi a "valis" domain nevet a "wallis" szóval, hogy az igénylés nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.