Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 58/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

Az onkormányzatok.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 512/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 A Lopello Plussz Kft. igénylése teljesíthető.

Indokolás:

A Lopello Plussz Kft prioritás nélküli igényét a Nyilvántartó utalta a Tanácsadó Testület elé véleményezés céljából. A nyilvántartó álláspontja szerint az igény nem felel meg a regisztrációs szabályzat 5.6 pontja szerinti követelménynek, mivel közismert közintézmény illetve közfunkció elnevezése, ezért a domain kiadása csak a névhasználatra jogosult illetve felhatalmazottja részére nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

A Tanácsadó Testület Titkársága felhívta az igénylőt, hogy névhasználati jogosultságát megfelelő dokumentumokkal igazolja, erre válasz nem érkezett.

A Tanácsadó Testület számára nyilvánvalónak tűnik, hogy a Lopello Plussz Kft sem közigazgatási, sem társadalombiztosítási sem más jogi értelemben nem önkormányzat, ugyanakkor a gyűjtőnevek tekintetében követett eddigi álláspontját felülvizsgálva úgy véli, hogy a konkrét ügyben nem áll fenn olyan helyzet amely a gyűjtőnévvel érintett szervezetek jogait vagy érdekeit sértené. Az "önkormányzatok" megjelölés, ugyanis igy többesszámban nem köthető konkrét közigazgatási vagy más szervhez. A domain alatt valószinűsíthető az önkormányzati információk megjelenése, amiknek közzététele bárkinek jogában áll, így a Tanácsadó Testület a domain név kiadásának akadályát nem látja.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.