Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 58/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

Az egyes szállodák, szállodacsoportok sajátos nevéből képzett domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 423/2000., 424/2000., 425/2000, 488/2000, 489/2000., 492/2000 és 493/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igénylő részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A 423/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó ... danubius-hotels.hu, az 424/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a danubiushotel.hu, a 425/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a danubiushotelgroup.hu, a 488/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a betadanubiushotels.hu, a 489/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a budapesthilton.hu,a 492/2000. sz. ügyben a 11 Kft. a grandhotelhungaria.hu, a 493/2000 sz. ügyben a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány az intercontinetal.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igényeket terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján -Igénylők Regisztrátorait hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a közismert kereskedelmi névnek minősülő, szállodák vagy szállodacsoportok nevének domainnévkénti használatára jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a megadott határidőn belül - 14 nap - nem történt meg.

A Tanácsadó Testület a 6/2000. (V. 24.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igénylések - miután az azokban megjelölt nevek használata más jogi személyek névviselési jogának sérelmét jelentené, megtévesztő és a névviselésre jogosultak üzleti-gazdasági érdekeit sértő lenne, a névhasználati felhatalmazottságot pedig az Igénylők nem igazolták) nem teljesíthetők, a Regisztrátoroknak a szerződéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.