Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 57/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A jojart.hu, jojartferenc.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 406/2000., 407/2000., ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igényl részére nem adhatók használatba.

Indokolás:

A 406/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó a jojart.hu, az 407/2000. sz. ügyben a jojartferenc.hu domain nevek vonatkozásában ... által benyújtott igényeket terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján - Igénylő Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a névhasználatra jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a megadott határidőn belül - 14 nap - nem történt meg.

A Jójárt családi név elterjedt, többen - köztük ismert közszereplők, orvosok, tanárok - viselik. (Pl. Jójárt György dr. /Toldy Ferenc Kórház, Cegléd, Csecsemő- és Gyermekosztály/, Jójárt László, az FVM volt helyettes államtitkára, Jójárt Miklós, a Szegedi Egyetem eladója).

Az igényelt domain nevek személy felismerhetően a Jójárt vezetéknevvel, illetleg Jójárt Ferenc vezeték- és keresztnevével egyeznek meg. A Tanácsadó Testület a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igénylések - miután azok jogosulatlan használata más névviselési jogának sérelmét jelentené, a névhasználati felhatalmazottságot pedig az Igénylk nem igazolták - nem teljesíthetk, a Regisztrátoroknak a szerződéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.