Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

 

A Tanácsadó Testület 56/2000. (XI. 29.) Állásfoglalása

A lagzilajcsi.hu, zoran.hu., billgates.hu domain nevek regisztrációjával kapcsolatos állásfoglalás kérések

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 483/2000., 506/2000., 565/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 29.-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejez jelen eseti Állásfoglalást.

Az igényelt domain nevek az igénylők részére nem adhatók használatba.

 

Indokolás:

A 483/2000. sz. ügyben a Nyilvántartó ... a lagzilajcsi.hu, az 506/2000. sz. ügyben a 11. Kft. a zoran.hu, az 565/2000. sz. ügyben a Future Computer Bt. a billgates.hu domain nevek vonatkozásában benyújtott igényét terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A TT Titkársága révén kiküldött levelében ezt megelőzően - 2000. augusztus 21. napján - mindhárom Igénylő Regisztrátorát hiánypótlásra kérte fel azzal, hogy a névhasználatra jogosító igazolást, dokumentumot az igénylésekhez csatolják. Ez a megadott határidőn belül - 14 nap - nem történt meg.

Az igényelt domain nevek közismert személyek nevével egyeznek meg. A Tanácsadó Testület a 9/2000. (VIII. 23.) Elvi Állásfoglalásban kifejtettekkel összhangban megállapítja, hogy az igénylések - miután azok jogosulatlan használata más névviselési jogának sérelmét jelentené, a névhasználati felhatalmazottságot pedig az Igénylők nem igazolták - nem teljesíthetk, a Regisztrátoroknak a szerződéskötést vissza kell utasítaniuk.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 29.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.