Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 54/2000. (XI. 22.) Állásfoglalása

A medline.hu domainnév kapcsán bejelentett igény

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 519/2000. ügyszámon iktatott állásfoglaláskérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. november 22-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A medline domain a prioritásos igényt legkorábban benyújtó Medline Kft. számára delegálandó.

Indokolás:

A Medline Kft. a Regisztrációs Szabályzat 13.1. a) pontján alapuló prioritásos igénylést nyújtott be a medline.hu domainnévre, amelyre a Medicor Rt. a Regisztációs Szabályzat 13.1 b) pontján alapuló, szintén prioritásos igénnyel élt. Mivel - az iratok és a Nyilvántartó tájékoztatása szerint - a Medline Kft. korábban nyújtotta be igényét, a domain a Regisztrációs Szabályzat 13.4 pontja alapján a Medline Kft. számára delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. november 22.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.