Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

A Tanácsadó Testület 53/2001. (VII.18.) Állásfoglalása

A drog.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igény (311/2000. sz. ügy) teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 311/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. július 18-i ülésén 4 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, ellenszavazat nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A drog.hu domain a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére delegálandó.

Indokolás:

A 311/2000. sz. ügyben az Elender Informatika Rt. a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány, a Dr. Porcsalmy Ügyvédi Iroda és az Időkerék Kft. által a "drog" domain vonatkozásában benyújtott igényt terjesztette állásfoglaláskérésre a TT elé.

A fenti domainre vonatkozóan a Demokráciáért Információs Központ Alapítvány 2000. március 4-én, a Dr. Porcsalmy Ügyvédi Iroda 2000. március 20-án, az Időkerék Kft. 2000. március 23-án nyújtott be igényt. További igényt nyújtott be ... 2000. április 10-én. Valamennyi igény prioritás nélkül került benyújtásra.

Az állásfoglaláskéréshez csatolt iratok szerint az Időkerék Kft. mint az Északi Támpont Egyesület által megvalósítani tervezett ifjúsági droginformációs portál leendő üzemeltetője igényelte a domaint. Az Egyesület az állásfoglalás-kéréshez csatolt levelében nem ad elő jogi érveket atekintetben, hogy a megbízottja által benyújtott igény miért volna teljesítendő a korábbi igénylőkkel szemben.

Mivel az Időkerék Kft. igénylése nem prioritásos, s nem adott elő olyan jogi érveket, amelyek alapján az igénylését megelőzően benyújtott igénylések jogellenes vagy megtévesztő volta valószínűsíthető lenne, a TT állásfoglalása szerint az ügy elbírálásakor irányadó, az igényléskor hatályos Regisztrációs Szabályzat rendelkezéseivel összhangban a domain az igénylést legkorábban benyújtó Demokráciáért Információs Központ Alapítvány részére delegálandó.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. július 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

 Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.