Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 52/2000. (X.18.) Állásfoglalása

A korhaz.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 40/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A korhaz.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Magyar Kórházszövetség panaszát nem tartja megalapozottnak, miután az Igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

Indokolás:

A Magyar Kórházszövetség a korhaz.hu domain név felhasználásával szeretne több, mint 150 kórházának internetes megjelenési lehetőséget biztosítani.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy - bár az igény érthető - a hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritás az igénylőt nem illeti meg és nem lát olyan okot amely a jogszabályokban és a Szabályzatban rendezett delegálási és regisztrációs szabályoktól való eltérést indokolná.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.