Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 51/2000. (X.18.) Állásfoglalása

 A nyelvvizsga.hu domain név regisztrációjával kapcsolatosan bejelentett panasz

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 18/2000. ügyszámon bejelentett panaszt a Tanácsadó Testület megvizsgálta. A Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A nyelvvizsga.hu domain név vonatkozásában a Tanácsadó Testület a Novoschool Nyelviskola Kft panaszát nem tartja megalapozottnak, miután az igénylés nem alapoz meg prioritásos igényt.

Indokolás:

 A Novoschool Nyelviskola Kft a nyelvvizsga.hu domain név bejegyzésével kapcsolatban kérte figyelembe venni, hogy a jogszabály változások miatt a jövőben számos intézmény fog Magyarországon akkreditált nyelvvizsgahelyként működni.

A Tanácsadó Testület a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítja, hogy - bár az igény érthető - a hatályos Delegációs és Regisztrációs Szabályzat szerint prioritás az igénylőt nem illeti meg és nem lát olyan okot amely a jogszabályokban és a Szabályzatban rendezett delegálási szabályoktól való eltérést indokolná.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.