Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 50/2000. (X. 18.) Állásfoglalása

A lotto.hu domain névre bejelentett igény teljesíthetősége

tárgyában

 A Tanácsadó Testület előtt 369-374/2000. ügyszámokon iktatott állásfoglalás kérést a Tanácsadó Testület megvizsgálta, a Szervezeti és Eljárási Szabályzat szerinti rendben megtárgyalta, majd 2000. október 18-i ülésén 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület megállapítja, hogy a rendelkezésre álló iratok alapján az igénylő Z- Faktor Befektető Kft (369), Befektetés.hu Tanácsadó Bt (370), M11 Invest Ingatlankozvetítő és Ingatlanhasznosító Kft (371), Office Invest Ingatlankozvetítő és Ingatlanhasznosító Kft (372), Zsoltautó Járműkereskedelmi Kft (373), Kendahl Consulting Tanácsadó Kft (374) javára az igényelt domain név nem regisztrálható.

Indokolás:

 Az igénylők igényt nyújtottak be a lotto.hu domain névre. A "lottó" közismert kereskedelmi név, vonatkozásában a Szerencsejáték Rt-t, Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft-t illetve a BANQUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t védjegyoltalom illeti meg. A TT álláspontja szerint, a lottó védjegyoltalom alá vont elnevezés a jó hírnevű, széles körben ismert védjegyek körébe tartozik.

A TT Titkársága révén 2000. augusztus 21. napján levélben tudatta a Regisztrátorral, hogy a domain név választása a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontjában foglaltakkal ellentétesnek tűnik, a jogosulton kívüli használata gyaníthatóan jogellenes és megtévesztő lenne, egyben felkérte a Regisztrátort, hogy az ügyfelek megkeresésével 14 napos határidő tűzése mellett csatoljon olyan dokumentumokat, iratokat, mely a névhasználati jogosultságot meg tudja alapozni.

A megadott határidőn belül ilyen igazolás becsatolásra nem került. Mindezek alapján a TT megállapítja, hogy a www.lotto.hu domain név fenti igénylők részére történő használatba adása megtévesztő és jogellenes lenne. A kérdéses domain név kizárólagos joggal a védjegyoltalomra jogosult Szerencsejáték Rt , Kraft Jacobs Suchard Hungária Kft illetve a BANQUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft vagy az általuk a védjegyhasználatra igazoltan feljogosított személy vagy szervezet részére regisztrálható.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.