Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete

A Tanácsadó Testület 49/2000. (X.18.) Állásfoglalása

 

A 343-349, a 353-355 és a 357. ügyszám alatt bejelentett a 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) illetve a 7/2000 (V. 31.) Elvi Állásfoglalás hatálya alá tartozó egyedi ügyek

tárgyában

A Tanácsadó Testület az alábbi ügyeket 2000. október 18-i ülésén megtárgyalta, majd 5 tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, különvélemény csatolásának igénye nélkül elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen Állásfoglalást.

A Tanácsadó Testület az alábbi, a Testület elé utalt alábbi ügyekben az egyes igénylések vonatkozásában érdemi döntést nem hoz, az iratokat a regisztrátor Integrity Kft-nek visszaküldi.

Indokolás:

 

Az alábbi ügyekben a vitatott domainekhez a regisztrátor néhány mondat magyarázatot fűzött, mellékleteket nem csatolt. A regisztrátor Integrity Kft. kérelmében a Tanácsadó Testület korábbi állásfoglalásait vitatta, konkrét kérdést a Tanácaadó Testülethez sem közvetlenül, sem a nyilvántartón keresztül nem intézett.

A Tanácsadó testület Szervezeti és Eljárási Szabályzata (SZESZ) értelmében a Tanácsadó Testület ilyen esetekben nem köteles eljárni, az iratokat ezért érdemi döntés nélkül visszaküldi. Megjegyzi azonban, hogy a benyújtott igénylések teljesítése, az igénylő személyének ismerete (cégirata); illetve a védjegyek domainkénti igénylése esetében a védjegyjogosult hozzájárulása nélkül, nyilvánvalóan jogszabályt sértene. Mint az korábbi Elvi Állásfoglalásaiban a Tanácsadó Testület többször kifejtette, a regisztrátor a Delegációs és Regisztrációs Szabályzat 5.6 pontja értelmében a "gyaníthatóan" megtévesztő illetve jogszabályt sértő igényléseket "visszautasítja". A jogellenesség és a megtévesztés "gyanítására" a regisztrátor nem köteles, azonban a későbbi polgári jogi és büntetőjogi felelősségrevonás érdekében a nyilvánvalóan jogsértő igénylések (közismert márkanevek, kereskedelmi nevek, védjegyek) esetében célszerű megtennie.

A regisztrátor feladatának megkönnyítése éredekében a Tanácsadó Testület az alábbiakban megjelöli, hogy az egyes igénylések mely esetekben válhatnak jogszerűvé. Amennyiben a megjelölt dokumentumokat a regisztrátor illetve az igénylő beszerzi és csatolja, a 4/2000 (V. 10.) és a 6/2000 (V. 24.) illetve a 7/2000 (V. 31.) Elvi Állásfoglalások értelmében az igénylések teljesíthetővé válnak.

Ügyszám

Szolgáltató, amelynél a panaszt tették, vagy amely jelzéssel élt

A vitatott vagy vitatható domainnév

Panaszos, vagy a vitatott domainre igényt bejelentett

Az egyedi igénylésre vonatkozó TT-döntés

343.

nyilvántartó

Audiotel.hu

Audiotel Kft.

Csatolja a cégbírósági bejegyzést.

344

 nyilvántartó

Escort.hu

BIG BAND Rt.

Az escort egy közismert autótipus. Az igénylő azonban nem a Ford Motors Company.

Az "escort" egyben védjegy is, az MSZH-nál az ORLIK TOBACCO COMPANY A/S számára van lajstromba véve.

Az igénylés akkor teljesíthető, ha az igénylő csatolja jogosultak hozzájárulását.

345

nyilvántartó

Excite.hu

...

Az excite a MSZH-nál a Carter-Wallace, Inc. számára lajstromba vett védjegy, az igénylő azonban nem a Carter-wallace.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását a védjegy használatához.

347.

nyilvántartó

Sportnet.hu

...

A sportnet a Pay TV számára lajstromba vett védjegy, az igénylő nem a Pay TV.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

348.

nyilvántartó

solaris.hu

Budai Sólyom Szervező, kiadó és Kereskedő Bt.

A solaris közismert védjegy (Sun Microsystems Inc.).

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

349.

355.

357.

nyilvántartó

kincstarjegy.hu,

diszkontkincstarjegy.hu,

allamkotveny.hu

Z-Faktor-Befektető Kft. (349., 357.),

BEFEKTETES.HU Bt. (355.)

Az igényelt domainek állampapírok. Az Értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről szóló 1996. évi CXI törvény tartalmazza a szükséges feltételeket, így:

23. § (1) Állampapír nyilvános forgalomba hozatalának feltétele, hogy a Kincstár vagy az MNB

a) ismertetőt és nyilvános ajánlattételt tegyen közzé, és

b) ha nem saját maga végzi a forgalomba hozatalt, azzal forgalmazót bízzon meg.

Csatolja ezen dokumentumokat.

353.

nyilvántartó

eurocar.hu

BEFEKTETES.HU Bt. (355.)

Az eurocar közismert védjegy, az MSZH-nál a TRIÓDA Kft számára van lajstromba véve.

Csatolja a védjegyjogosult hozzájárulását.

354.

nyilvántartó

enigma.hu

Zsoltautó Kft.

Az enigma közismert internetes kereskedelmi név. Az igénylő igazolja a jogosultságát.

 

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (http://www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2000. október 18.

A Tanácsadó Testület nevében:

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.