Internet Szolgáltatók Tanácsa
Tanácsadó Testülete
Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

 

A Tanácsadó Testület 47/2001. (VI. 20.) Állásfoglalása

A bm.hu domain név regisztrációjával kapcsolatos igények teljesíthetősége

tárgyában

A Tanácsadó Testület előtt 481 illetve 482/2000. ügyszámon iktatott állásfoglalás kéréseket a Tanácsadó Testület a Szervezeti és Eljárási Szabályzat (SZESZ) szerinti rendben megtárgyalta, majd 2001. 06.20.-i ülésén öt tag jelenlétében, az SZESZ szerinti szavazási rendben, a jelen lévő tagok egységes "igen" szavazatával, elfogadta a Testület többségi véleményét kifejező jelen eseti Állásfoglalást.

 

A Gulden Burston-Marsteller Kft (481) illetve 11 Kft (482) igénylése nem teljesíthető.

 

Indokolás:

A Gulden Burston-Marsteller Kft illetve a 11 Kft nem priorításos igényét a Nyilvántartó terjesztette állásfoglalás kérés végett a Tanácsadó Testület elé. A Nyilvántartó indokaként kifejtette, hogy az igényelt név nem felel meg a Regisztrációs Szabályzat 5.6. pontja szerinti követelménynek, miután a domain közismert közintézmény (Belügyminisztérium) rövidítése, ezért csak a névhasználatra jogosult, illetve felhatalmazottja részére történő delegálás nem lenne gyaníthatóan jogellenes vagy megtévesztő.

A Tanácsadó Testület Titkárságának felhívása ellenére a fent megjelölt igénylők névhasználati jogosultságukat nem igazolták, nyilatkozatot nem tettek.

A Tanácsadó Testület osztja a Nyilvántartó véleményét ezért álláspontja szerint a Gulden Burston-Marsteller Kft illetve a 11 Kft igénylése - figyelemmel a gyaníthatóan megtévesztő vagy jogellenes névigénylések elutasíthatósága tárgyában hozott 8/2000. (VIII. 9.) elvi állásfoglalásban foglaltakra is - nem teljesíthető.

Jelen Állásfoglalást a Tanácsadó Testület egyhangúlag fogadta el, különvéleményt egyik Testületi Tag sem kívánt csatolni. Az Állásfoglalás szövege a Tanácsadó Testület weboldalán (www.nic.hu/tt) teljes terjedelmében közzétételre kerül.

Budapest, 2001. 06. 20.

A Tanácsadó Testület nevében:

 

Dr. Verebics János
Elnök
Sk.

Dombi Gábor
Titkár
Sk.